عنوان نشریه: بررسی مسائل اقتصاد ایران

محل چاپ: ایران، تهران

ناشر: پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات‌فرهنگی

حوزۀ تخصصی: اقتصاد

نوع مقالات منتشر شده: پژوهشی، ترویجی، مروری، مطالعه موردی، فنی و روش شناسی) بر اساس آیین نامه کمیسیون مجلات وزارت علوم، ماده۲، بند۶ در صفحه اول هر مقاله درج می شود) .

ماه و سال آغاز انتشار: فروردین 1393

اعتبار مجله: علمی‌

زبان مجله: دو زبانه؛ فارسی - انگلیسی

نوبت انتشار: دوفصلنامه

نوع انتشار: چاپی و الکترونیکی

هزینۀ بررسی و انتشار مقاله: ندارد

بازه زمانی بررسی اولیه مقالات: ۱ هفته

نوع داوری: حداقل 2 داور، دوسویه‌ ناشناس

زمان داوری: 4 تا 6 ماه

درصد پذیرش مقالات: 34%

استفاده از مشابه یابی قبل از ارسال به داوری: دارد (سامانه مشابه یاب متون سمیم نور)

دسترسی به مقاله‌ها: رایگان (تمام متن)

 رتبه نشریه براساس آخرین ارزیابی وزارت علوم: ب (پرتال نشریا ت علمی)

نمایه‌شده: بلی (مشاهده جزئیات)

وضعیت در Q2 : ISC (مشاهده جزئیات)

  دوفصلنامه بررسی مسائل اقتصاد ایران برای دریافت، داوری، پذیرش و انتشار مقالات هزینه ای دریافت نمی کند.

"دوفصلنامه بررسی مسائل اقتصاد ایران با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتة اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید."

تماس با مجله

نشانی: بزرگراه کردستان خیابان دکتر صادق آئینه وند (۶۴غربی)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 کد پستی: ۱۴۳۷۷۷۴۶۸۱            صندوق پستی: ۱۴۱۵۵-۶۴۱۹

 پست الکترونیک: c.econ@ihcs.ac.ir      

شماره تماس: 88609257

زمان پاسخگویی: شنبه تا 4 شنبه

براساس مجوز کمیسون نشریات وزارت علوم به شماره 3/18/138228 به تاریخ93/06/10 نشریه  بررسی مسائل اقتصاد ایران بهار و تابستان93 دارای رتبه علمی است. نشریه در نظر دارد بر اساس ماده 2 بند 6 آیین نامه نشریات علمی وزارت علوم ،تحقیقات و فن آوری شماره عتف-آ-3104 مورخ 98/02/02 از شماره بهار و تابستان 1398 مقالات پژوهشی، ترویجی، مروری و دیگر موارد منتشر نماید.

براساس مجوز کمیسیون نشریات وزارت علوم به شماره 205022/3/3 در تاریخ

97/8/22 عنوان نشریه از «اقتصاد تطبیقی» به «بررسی مسائل اقتصاد ایران» تغییر یافت، بنابراین ازشماره 2 سال 1397 (پاییز و زمستان) نشریه با  عنوان و رویکرد جدید منتشرمی شود.

........................................................

 به منظور هماهنگی بیشتر محتوای مقالات با عنوان نشریه، لازم است وجه مسئله مندی پژوهش در ارتباط با اقتصاد ایران و همچنین ضرورت انجام تحقیق، در مقاله مورد توجه جدی قرار گیرد.

   

شماره جاری: دوره 9، 2 (شماره پیاپی: 18)، مهر 1401، صفحه 1-200 

شدت اکولوژیکی به‌زیستن، رویکردی نوین در سنجش توسعه پایدار در ایران

صفحه 63-101

10.30465/ce.2022.42480.1819

زهرا روحانی نقاب؛ تقی ابراهیمی سالاری؛ نرگس صالح نیا؛ مهدی جباری نوقابی


ارتباط اقتصاد سایه و فساد با نوآوری

صفحه 367-393

10.30465/ce.2022.39089.1725

الهام یوسفی بابادی؛ زهرا نصراللهی؛ منصور سازوار


ابر واژگان