درباره دوفصلنامه بررسی مسائل اقتصاد ایران

  الف. دوفصلنامه بررسی مسائل اقتصاد ایران بر اساس نظام ارزشیابی کمیسیون نشریات وزارت علوم، در سال ۱۳۹۹ حائز رتبه   "ب"  علمی است.

  ب. این فصلنامه بر اساس ارزیابی ISC دارای رتبه Q2 است.

  ج. بر اساس آیین نامه ابلاغی کمیسیون نشریات، مورخ اردیبهشت ۱۳۹۸(ماده ۶) سیاست های زیر در دوفصلنامه  اعمال می شود.

  1. عنوان نشریه، "بررسی مسائل اقتصاد ایران" است.

  2. حوزه تخصصی مجله، اقتصاد ایران است.

  3.در دوفصلنامه علمی بررسی مسائل اقتصاد ایران، پس از پذیرش مقاله، نوع مقالات (پژوهشی، ترویجی، مروری و دیگر موارد) بر اساس آیین نامه کمیسیون مجلات وزارت علوم، ماده۲، بند۶ در صفحه اول هر مقاله درج می شود.

   4. نظام داوری مجله به شرح زیر است:

   4-۱.  داوری اولیه توسط  سردبیر و هیات تحریریه  انجام می شود.

   4-2.  هر مقاله حداقل  توسط دو داور ارزیابی می گردد.

  4-3.  در هنگام داوری، نوع هر مقاله  تعیین  و همراه نتایج داوری به نویسنده مقاله اعلام می شود.

 4-4. نویسنده محترم موظف است اصلاحات مورد نظر را در  متن مقاله اعمال و گزارش مکتوب  آن را برای بررسی نهایی توسط داوران و طرح در هیات تحریریه مجله ارسال نماید. 

  4-5. پس از اعمال اصلاحات توسط نویسنده و تایید داور نهایی ،مقاله توسط دبیر تخصصی بررسی و سپس در جلسه هیات تحریریه بررسی خواهد شد.

  4-6. فرم های ضروری هنگام ارسال مقاله:

  فرم تعهد نویسندگان و عدم تعارض منافع: این فرم به صورت دستی تکمیل، امضا و از طریق سامانه با مقاله ارسال شود.

 

  توجه** : با توجه به مشکل پیش آمده در سیستم لطفا با ایمیلی غیر از yahoo ثبت نام فرمایید و اگر ثبت نام کرده ایید ایمیل خود را تغییر دهید.

شماره برای تماس های ضروری در ساعات کاری ( ۸ تا ۱۴:30) شنبه تا ۴ شنبه : 09395782331

براساس مجوز کمیسون نشریات وزارت علوم به شماره 3/18/138228 به تاریخ93/06/10 نشریه  بررسی مسائل اقتصاد ایران بهار و تابستان93 دارای رتبه علمی است. نشریه در نظر دارد بر اساس ماده 2 بند 6 آیین نامه نشریات علمی وزارت علوم ،تحقیقات و فن آوری شماره عتف-آ-3104 مورخ 98/02/02 از شماره بهار و تابستان 1398 مقالات پژوهشی، ترویجی، مروری و دیگر موارد منتشر نماید.

براساس مجوز کمیسیون نشریات وزارت علوم به شماره 205022/3/3 در تاریخ

97/8/22 عنوان نشریه از «اقتصاد تطبیقی» به «بررسی مسائل اقتصاد ایران» تغییر یافت، بنابراین ازشماره 2 سال 1397 (پاییز و زمستان) نشریه با  عنوان و رویکرد جدید منتشرمی شود.

........................................................

 به منظور هماهنگی بیشتر محتوای مقالات با عنوان نشریه، لازم است وجه مسئله مندی پژوهش در ارتباط با اقتصاد ایران و همچنین ضرورت انجام تحقیق، در مقاله مورد توجه جدی قرار گیرد.

  نشانی الکترونیک:eghtesad2022@gmail.com

 

محل چاپ: ایران، تهران

ناشر: پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات‌فرهنگی

حوزۀ تخصصی: اقتصاد

اعتبار مجله: علمی‌

زبان مجله: دو زبانه؛ فارسی یا انگلیسی

نوبت انتشار: دوفصلنامه

نوع انتشار: چاپی و الکترونیکی

هزینۀ بررسی و انتشار مقاله: -

نوع داوری: حداقل 2 داور، دوسویه‌ ناشناس

زمان داوری: سه تا چهار ماه

درصد پذیرش مقالات: 34%

دسترسی به مقاله‌ها: رایگان (تمام متن)

نمایه‌شده: بلی (مشاهده جزئیات)

وضعیت در Q2 : ISC (مشاهده جزئیات)

 

 توجه: قبل از ارسال مقاله موارد زیر را مطالعه فرمایید:

 1- کاربران محترم توجه داشته باشند که دریافت کد مقاله به معنای ارسال مقاله نیست. کاربران باید تمام مراحل را طی نمایید و در پایان صفحه تایید ارسال مقاله مشاهده می شود. (برای مشاهده نمونه اینجا کنید)

  2-در مرحله آخر ارسال مقاله، توجه داشته باشید که حتما از منوی نوع مقاله ، فایل اصلی مقاله را انتخاب کنید، تا مراحل ارسال کامل شود.(برای مشاهده تصویر نمونه اینجا کلیک کنید)

  3-ارسال فرم نویسنده مسئول الزامی است، در غیر این صورت مقاله شما بررسی نمی شود. فرم را از قسمت راهنمای نویسندگان دانلود و تکمیل نمایید و به همراه سایر فایل‌ها ارسال کنیدپ.

 4- چکیده انگلیسی و مشخصات نویسندگان  به فارسی و انگلیسی به عنوان فایل تکمیلی ارسال شود.

شماره جاری: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 15، بهار و تابستان 1400 

1. نقش انتظارات در شکل‌گیری حباب قیمتی در بازار سهام ایران

صفحه 1-28

10.30465/ce.2021.6972

مریم ایزدی؛ عباس شاکری حسین آباد؛ مهنوش عبداله میلانی؛ تیمور محمدی


6. نابرابری‏های فضاییِ قدرت سیاسی-اقتصادی: نگاهی دیگر به اقتصاد سیاسی ایران

صفحه 147-189

10.30465/ce.2021.6976

ابوالفضل شاه محمدی مهرجردی؛ محمدعلی فیض پور؛ مهدی حاج امینی؛ محمد عابدی اردکانی