درباره دوفصلنامه بررسی مسائل اقتصاد ایران

  الف. دوفصلنامه بررسی مسائل اقتصاد ایران بر اساس نظام ارزشیابی کمیسیون نشریات وزارت علوم، در سال ۱۳۹۹ حائز رتبه   "ب"  علمی است.

  ب. این فصلنامه بر اساس ارزیابی ISC دارای رتبه Q2 است.

  ج. بر اساس آیین نامه ابلاغی کمیسیون نشریات، مورخ اردیبهشت ۱۳۹۸(ماده ۶) سیاست های زیر در دوفصلنامه  اعمال می شود.

  1. عنوان نشریه، "بررسی مسائل اقتصاد ایران" است.

  2. حوزه تخصصی مجله، اقتصاد ایران است.

  3.در دوفصلنامه علمی بررسی مسائل اقتصاد ایران، پس از پذیرش مقاله، نوع مقالات (پژوهشی، ترویجی، مروری، مطالعه موردی، فنی و روش شناسی) بر اساس آیین نامه کمیسیون مجلات وزارت علوم، ماده۲، بند۶ در صفحه اول هر مقاله درج می شود.

   4. نظام داوری مجله به شرح زیر است:

   4-۱.  داوری اولیه توسط  سردبیر و هیات تحریریه  انجام می شود.

   4-2.  هر مقاله حداقل  توسط دو داور ارزیابی می گردد.

  4-3.  در هنگام داوری، نوع هر مقاله  تعیین  و همراه نتایج داوری به نویسنده مقاله اعلام می شود.

 4-4. نویسنده محترم موظف است اصلاحات مورد نظر را در  متن مقاله اعمال و گزارش مکتوب  آن را برای بررسی نهایی توسط داوران و طرح در هیات تحریریه مجله ارسال نماید. 

  4-5. پس از اعمال اصلاحات توسط نویسنده و تایید داور نهایی ،مقاله توسط دبیر تخصصی بررسی و سپس در جلسه هیات تحریریه بررسی خواهد شد.

  4-6. فرم های ضروری هنگام ارسال مقاله:

  فرم تعهد نویسندگان و عدم تعارض منافع: این فرم به صورت دستی تکمیل، امضا و از طریق سامانه با مقاله ارسال شود.

 

در صورتی که در سامانه ثبت نام نکرده اید، روی ثبت نام در سامانه کلیک کنید.

محل چاپ: ایران، تهران

ناشر: پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات‌فرهنگی

حوزۀ تخصصی: اقتصاد

ماه و سال آغاز انتشار: فروردین 1393

اعتبار مجله: علمی‌

زبان مجله: دو زبانه؛ فارسی - انگلیسی

نوبت انتشار: دوفصلنامه

نوع انتشار: چاپی و الکترونیکی

هزینۀ بررسی و انتشار مقاله: ندارد

بازه زمانی بررسی اولیه مقالات: ۱ هفته

نوع داوری: حداقل 2 داور، دوسویه‌ ناشناس

زمان داوری: سه تا چهار ماه

درصد پذیرش مقالات: 34%

دسترسی به مقاله‌ها: رایگان (تمام متن)

نمایه‌شده: بلی (مشاهده جزئیات)

وضعیت در Q2 : ISC (مشاهده جزئیات)

  دوفصلنامه بررسی مسائل اقتصاد ایران برای دریافت، داوری، پذیرش و انتشار مقالات هزینه ای دریافت نمی کند.

تماس با مجله

نشانی: بزرگراه کردستان خیابان دکتر صادق آئینه وند (۶۴غربی)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 کد پستی: ۱۴۳۷۷۷۴۶۸۱            صندوق پستی: ۱۴۱۵۵-۶۴۱۹

 پست الکترونیک: eghtesad2022@gmail.com        

شماره تماس: 88609257

زمان پاسخگویی: شنبه تا 4 شنبه

توجه** : با توجه به مشکل پیش آمده در سیستم لطفا با ایمیلی غیر از yahoo ثبت نام فرمایید و اگر ثبت نام کرده ایید ایمیل خود را تغییر دهید.

براساس مجوز کمیسون نشریات وزارت علوم به شماره 3/18/138228 به تاریخ93/06/10 نشریه  بررسی مسائل اقتصاد ایران بهار و تابستان93 دارای رتبه علمی است. نشریه در نظر دارد بر اساس ماده 2 بند 6 آیین نامه نشریات علمی وزارت علوم ،تحقیقات و فن آوری شماره عتف-آ-3104 مورخ 98/02/02 از شماره بهار و تابستان 1398 مقالات پژوهشی، ترویجی، مروری و دیگر موارد منتشر نماید.

براساس مجوز کمیسیون نشریات وزارت علوم به شماره 205022/3/3 در تاریخ

97/8/22 عنوان نشریه از «اقتصاد تطبیقی» به «بررسی مسائل اقتصاد ایران» تغییر یافت، بنابراین ازشماره 2 سال 1397 (پاییز و زمستان) نشریه با  عنوان و رویکرد جدید منتشرمی شود.

........................................................

 به منظور هماهنگی بیشتر محتوای مقالات با عنوان نشریه، لازم است وجه مسئله مندی پژوهش در ارتباط با اقتصاد ایران و همچنین ضرورت انجام تحقیق، در مقاله مورد توجه جدی قرار گیرد.

   

 توجه: قبل از ارسال مقاله موارد زیر را مطالعه فرمایید:

 1- کاربران محترم توجه داشته باشند که دریافت کد مقاله به معنای ارسال مقاله نیست. کاربران باید تمام مراحل را طی نمایید و در پایان صفحه تایید ارسال مقاله مشاهده می شود. (برای مشاهده نمونه اینجا کنید)

  2-در مرحله آخر ارسال مقاله، توجه داشته باشید که حتما از منوی نوع مقاله ، فایل اصلی مقاله را انتخاب کنید، تا مراحل ارسال کامل شود.(برای مشاهده تصویر نمونه اینجا کلیک کنید)

  3-ارسال فرم نویسنده مسئول الزامی است، در غیر این صورت مقاله شما بررسی نمی شود. فرم را از قسمت راهنمای نویسندگان دانلود و تکمیل نمایید و به همراه سایر فایل‌ها ارسال کنیدپ.

 4- چکیده انگلیسی و مشخصات نویسندگان  به فارسی و انگلیسی به عنوان فایل تکمیلی ارسال شود.

شماره جاری: دوره 9، 2 (شماره پیاپی: 18)، مهر 1401، صفحه 1-200 

ارتباط اقتصاد سایه و فساد با نوآوری

صفحه 160-180

10.30465/ce.2022.39089.1725

الهام یوسفی بابادی؛ زهرا نصراللهی؛ منصور سازوار


شدت اکولوژیکی به‌زیستن، رویکردی نوین در سنجش توسعه پایدار در ایران

صفحه 180-200

10.30465/ce.2022.42480.1819

زهرا روحانی نقاب؛ تقی ابراهیمی سالاری؛ نرگس صالح نیا؛ مهدی جباری نوقابی


ابر واژگان