تماس با ما

      نشانی: بزرگراه کردستان خیابان دکتر صادق آئینه وند (۶۴غربی)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

      کد پستی: ۱۴۳۷۷۷۴۶۸۱

      صندوق پستی: ۱۴۱۵۵-۶۴۱۹

      پست الکترونیکی: c.econ@ihcs.ac.ir

      شماره تماس: 88066051

      زمان پاسخگویی: شنبه تا 4 شنبه ساعت 9 تا 11


CAPTCHA Image