تماس با ما

      نشانی: بزرگراه کردستان خیابان دکتر صادق آئینه وند (۶۴غربی)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

      کد پستی: ۱۴۳۷۷۷۴۶۸۱

      صندوق پستی: ۱۴۱۵۵-۶۴۱۹

      پست الکترونیکی: eghtesad2022@gmail.com

      شماره تماس: 88609257


CAPTCHA Image