چالش‌های صادرات غیرنفتی ایران با تاکید بر بازار کشورهای همسایه

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد، پژوهشکده بیمه، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد اقتصاد از دانشگاه شیراز، پژوهشگر اقتصادی

3 دکتری اقتصاد، مدرس همکار دانشگاه کردستان و رئیس دایره ریسک صندوق کارآفرینی امید، تهران، ایران

10.30465/ce.2024.41638.1794

چکیده

یک عامل مهم در دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار، ارتقای صادرات است که مهم‌ترین هدف از سیاست‌گذاری در بخش تجارت خارجی را نیز تشکیل می‌دهد. هدف این پژوهش تحلیل وضع موجود در راستای افزایش سهم اقلام صادراتی ایران در بازارهای کشورهای همسایه است. برای این منظور، ضمن مرور اسنادی مطالعات پیشین، از مصاحبه نیمه ساختاریافته برای گردآوری داده‌های میدانی استفاده شده است. سپس داده‌ها با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی و کدگذاری پایین به بالا با استفاده از مکس‌کیو‌دی‌ای تحلیل شدند. نتایج مطالعه نشان داد که مشکلات صادرات کشور، از سبک حکمرانی اقتصادی و روابط متلاطم سیاسی با کشورهای ثروتمند، و تحریم‌های تحمیل شده به کشور سرچشمه می‌گیرد. ‌به‌علاوه، ساختار ناکارآمد بوروکراسی کشور و فقدان یک متولی بالادستی متمرکز و قدرتمند برای تسهیل تولید و صادرات کشور، مهم‌ترین منشأ تداوم آسیب‌ها در این زمینه بوده است. لذا در کنار لزوم تدوین و اجرای یک استراتژی کلان بلندمدت و منسجم تولیدی و صادراتی به‌عنوان سند بالادستی و مقدم بر سایر قوانین، لازم است یک متولی واحد و قدرتمند حاکمیتی در کشور وجود داشته باشد که بتواند موانع را برطرف نماید و از تحقق اهداف صادراتی اطمینان حاصل نماید.
طبقه‌بندی JEL:
F14 ،F51 ،C83
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Challenges of Iranian non-oil Exports; with Emphasis on the Markets of Neighborhood Countries

نویسندگان [English]

  • Aziz Ahmadzadeh 1
  • Hamid Naseri 2
  • Ali Sarkhosh -sara 3
1 Assistant Prof., Insurance Research Center, Tehran, Iran
2 M.Sc. in Economics from University of Shiraz, Economic Researcher
3 Ph.D in Economic, Lecturer of University of Kurdistan and Head of Risk Department of Omid Entrepreneurship Fund, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract:
This study aims to analyze the current situation in order to increase the share of exported items in the neighboring countries’ markets. To this end, in addition to doing a document-based review of previous studies, semi-structured interviews were conducted to collect field data. The data were then analyzed using the qualitative content analysis method and bottom-up coding using MaxQDA. The results of the study showed that the country's export problems originate from the style of economic governance and the turbulent political relations with rich countries and also from the sanctions imposed on the country. In addition, the inefficient structure of the country's bureaucracy and the lack of a powerful centralized superordinate authority to facilitate the country's production and export have been the most important sources of continuing harm in this area. Therefore, in addition to the need to develop and implement a long-term, coherent macro-strategy for production and export as a superordinate document dominating other laws, it is necessary to have a unique and powerful sovereign authority in the country which has undisputed power to remove obstacles and ensure the fulfillment of export goals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • export challenges؛ documentary method؛ field method؛ export to neighbors؛ exporters feedback JEL Classification: F14
  • F51
  • C83