درباره نشریه

عنوان نشریه: بررسی مسائل اقتصاد ایران

محل چاپ: ایران، تهران

ناشر: پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات‌فرهنگی

شاپا چاپی: 0565-2383

شاپا الکترونیکی: 2317-2783

سردبیر: ابراهیم التجائی

حوزۀ تخصصی: اقتصاد

نوع مقالات منتشر شده: پژوهشی، ترویجی، مروری، مطالعه موردی، فنی و روش شناسی) بر اساس آیین نامه کمیسیون مجلات وزارت علوم، ماده۲، بند۶ در صفحه اول هر مقاله درج می شود) .

ماه و سال آغاز انتشار: فروردین 1393

اعتبار مجله: علمی‌

زبان مجله: دو زبانه؛ فارسی - انگلیسی

نوبت انتشار: دوفصلنامه

نوع انتشار: چاپی و الکترونیکی

هزینۀ بررسی و انتشار مقاله: ندارد

بازه زمانی بررسی اولیه مقالات: ۱ هفته

نوع داوری: حداقل 2 داور، دوسویه‌ ناشناس

زمان داوری: 4 تا 6 ماه

درصد پذیرش مقالات: 34%

استفاده از مشابه یابی قبل از ارسال به داوری: دارد (سامانه مشابه یاب متون سمیم نور)

دسترسی به مقاله‌ها: رایگان (تمام متن)

 رتبه نشریه براساس آخرین ارزیابی وزارت علوم: ب (پرتال نشریا ت علمی)

نمایه‌شده: بلی (مشاهده جزئیات)

وضعیت در Q2 : ISC (مشاهده جزئیات)

مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری: براساس مجوز کمیسون نشریات وزارت علوم به شماره 3/18/138228 به تاریخ 93/6/10 نشریه  بررسی مسائل اقتصاد ایران، بهار و تابستان 1393 دارای رتبه علمی است. نشریه در نظر دارد بر اساس ماده 2 بند 6 آیین نامه نشریات علمی وزارت علوم ،تحقیقات و فن آوری شماره آ-3104 مورخ 98/2/2 از شماره بهار و تابستان 1398 مقالات پژوهشی، ترویجی، مروری، مطالعه موردی، فنی و روش شناسی را منتشر نماید.

مجوز انتشار و حق مولف: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

سیاست دسترسی آزاد: این نشریه  به صاحب امتیازی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ به‌طور کامل الزامات انتشار دسترسی آزاد را طبق «Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0)»  رعایت می‌کند. حق نشر برای نویسندگان محفوظ خواهد بود و آنان می‌توانند مقالاتشان را  آرشیوسازی کنند. این بدین معنی است که از این مقالات به‌راحتی می‌توان استفاده کرد؛ مادامی که به آن‌ به‌درستی استناد شود.

 قوانین کپی رایت: تحت مجوز دسترسی آزاد ، نویسندگان مالکیت حق چاپ را برای محتوای خود حفظ می کنند ، اما به هر کسی اجازه می دهند محتوای خود را بارگیری، استفاده مجدد،  چاپ مجدد، اصلاح، توزیع و/ یا کپی کند ، به شرط اینکه نویسندگان اصلی و منبع به درستی ذکر شده باشند.

 

رویکرد موضوعی نشریه:

این نشریه به انتشار تلاش ها و یافته های علمی در محور های زیر اهتمام دارد:

-      مطالعات در مسائل و سیاست ­های اقتصاد ایران.

-      مطالعات در بخش­های حقیقی و مالی اقتصاد ایران شامل بازارها، نهادها و ابزارهای آن.

-      مطالعات در نظریه ها، راهبردها و سیاست ­های توسعه و رشد متناسب با اقتصاد ایران.

-      مطالعات در نظریه ها و سیاست ­های پولی و مالی، با تأکید بر اقتصاد ایران.

به منظور هماهنگی بیشتر محتوای مقالات با عنوان نشریه، لازم است وجه مسئله مندی پژوهش در ارتباط با اقتصاد ایران و همچنین ضرورت انجام تحقیق، در مقاله مورد توجه جدی قرار گیرد.