راهنمای نویسندگان

 

راهنمای نویسندگان برای انتشار مقاله در دوفصلنامه بررسی مسائل اقتصاد ایران

نویسندگان محترم پیش از ارسال مقاله خود به دوفصلنامه بررسی مسائل اقتصاد ایران از رعایت شرایط زیر برای قرار گرفتن مقاله ها در فرایند ارزیابی اطمینان حاصل کنند. رعایت نکردن هر یک از موارد زیر به قرار نگرفتن مقاله در فرایند ارزیابی منجر خواهد شد.

الف: از نظر محتوا

1-       مرتبط با عنوان و موضوعات محوری نشریه باشد.

2_       حاصل مطالعات، تجربه ها و پژوهش ‎های نویسنده (نویسندگان) باشد.

3_     همزمان با این نشریه، برای هیچ یک از نشریات داخلی و خارجی ارسال نشود، یا در فرایند ارزیابی نشریات دیگر قرار نداشته باشد و در هیچ یک از آن‎ها چاپ نشده باشد. لازم است تا هنگامی که مقاله در اختیار این نشریه است از ارسال آن به نشریات دیگر خودداری شود. نقض هریک از این شرایط موجب رد مقاله، رد مقالات بعدی از این نویسندگان و حتی پیگیری قانونی خواهد شد.

ب:فرایند پذیرش مقاله برای چاپ درفصلنامه

مقاله های دریافتی ابتدا توسط سردبیر ارزیابی اولیه می شود و در صورت مثبت بودن نتیجه ارزیابی، برای تعیین داوران در دستور کار هیأت تحریریه قرار می گیرد. این هیأت، خود می تواند مقاله را ارزیابی مجدد کند و در صورت تشخیص به عنوان مقاله قابل ارزیابی، دو داور برای ارزیابی دقیق مقاله انتخاب می کند. در صورت تعارض نظرات داوران، مقاله توسط داور سوم ارزیابی می شود. پذیرش نهایی مقاله منوط به‌موافقت قطعی هیأت تحریریه است.

پ:شیوه ارسال مقاله       

خواهشمند است مقاله‎ های خود را تنها در سامانه نشریه به نشانی http://economics.ihcs.ac.ir بارگذاری کنید. برای این امر لازم است تا ابتدا در سامانه نشریه ثبت نام نموده و سپس مطابق با راهنمای موجود در سایت، مقاله خود را بارگذاری نمایید. به هیچ یک از مقالاتی که با روش های دیگر برای مجله فرستاده می شوند، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ت: از نظر شکل ظاهری (لطفا بر روی لینک زیر کلیک فرمایید)

راهنمای شیوه نامه نگارش مقاله

چکیده گسترده انگلیسی

ث:در هنگام بارگذاری مقاله، تعهدنامه زیر تکمیل و توسط نویسنده مسئول و نویسندگان همکار امضا و ارسال شود

تعهدنامه و اصول اخلاقی پژوهش

 ج: انواع مقالات

 در دوفصلنامه علمی بررسی مسائل اقتصاد ایران، پس از پذیرش مقاله، نوع مقالات (پژوهشی، ترویجی، مروری، مطالعه موردی، فنی و روش شناسی) بر اساس آیین نامه کمیسیون مجلات وزارت علوم، ماده۲، بند۶ در صفحه اول هر مقاله درج می شود.

برای جبران بخشی از هزینه ها، از مرحله داوری تا انتشار مقاله، از طرف پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی جمعاً مبلغ شش میلیون ریال در نظر گرفته شده است که در دو مرحله دریافت می شود. 3 میلیون ریال در مرحله داوری و 3 میلیون ریال در مرحله پذیرش نهایی مقاله دریافت خواهد شد.