دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 (شماره پیاپی:16)، بهمن 1400، صفحه 1-250 (پاییز و زمستان ۱۴۰۰) 
اثر همه‌گیری ویروس کرونا بر بخش‌های اقتصاد ایران

صفحه 159-187

10.30465/ce.2021.6982

فاطمه رجبی؛ جواد طاهرپور؛ حجت الله میرزائی؛ حبیب سهیلی احمدی


توسعه مالی و اثربخشی سیاست‌های پولی ضد تورمی در ایران

صفحه 189-223

10.30465/ce.2022.7346

ندا ریحانی محب سراج؛ محمدعلی فلاحی؛ محمدطاهر احمدی شادمهری