استرس مالی و رشد بخش های اقتصاد ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار پژهشکده‏ اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس

3 استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

نظر به وقوع استرس‏ های مالی مکرر در زیربخش‏ های مختلف سیستم مالی ایران، ضرورت طراحی یک شاخص استرس مالیِ مناسب و اندازه‏گیری و بررسی آثار آن بربخش های مختلف کشور احساس می‏ شود. در مطالعه حاضر، بررسی تأثیر استرس مالی بر رشد بخش ‏های اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات) در ایران در دستور کار قرار گرفته است. برای این منظور، از داده‏ های فصلی 1370:1 تا 1396:4 بخش‏های بانکی، بازارهای سهام و ارز استفاده و با بهره‏ گیری از روش تجزیه مؤلفه‏ های اصلی، وزن‏دهی اعتباری و نیز رویکرد واریانس ناهمسانی شرطی خود توضیح تعمیم­ یافته نمایی (EGARCH) به برآورد شاخص‏ های قیمتی و مقداری چندبعدی استرس مالی «در داخل» و «در میان» بخش‏های مختلف سیستم مالی (بخش بانکی، بازار سهام و بازار ارز) پرداخته شده است. سپس، تأثیر استرس مالی بر رشد بخشی با استفاده از مدل مارکوف-سوئیچینگ بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که با وجود دوره ‏های استرس مالی شدید در ایران در بازه زمانی مورد نظر، تأثیر آن بر رشد بخش ‏های کشاورزی، صنعت و خدمات ناچیز و یا در بیشتر مواقع بی‏ معنی است. به ‏نظر می ‏رسد این نتایج مصداقی است از عدم کارکرد صحیح بخش اسمی و تأثیر نامحسوس آن بر بخش واقعی اقتصاد که ریشه در بانک محور بودن نظام تامین مالی، ناکارایی بازار سرمایه، مداخلات مختلف حاکمیت در بازار پول و سرمایه و ... دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Financial Stress and Sectoral Growth in Iran’s Economy

نویسندگان [English]

 • Sahar Tohidi 1
 • Amir Hossein Mozayani 2
 • hassan heydari 3
1 M. A. in Economics, Tarbiat Modares University,
2 Associate professor in Economics, Tarbiat Modares Univesity
3 Assistant professor in Economics, Tarbiat Modares Univesity
چکیده [English]

Due to the variety of stress Occurance in financial markets and its impact on various sectors of the economy, efficient models and indicators to deal with crisis events and reduce their effects, are needed. In the present study, the effect of financial stress on the growth of economic sectors (including agriculture, industry and services) in Iran is on the agenda. For this purpose, we used the quarterly data (1370:1-1396:4) and applied the method of principal component analysis, credit weighting and EGARCH to estimate multidimensional price & quantitative indicators of financial stress "inter" and "intra" different parts of the financial system (including the banking system, stock markets and foreign exchange). Then, we investigated the effect of financial stress on sectoral growth using the Markov-switching model. The results indicate that despite the periods of severe financial stress in Iran, its impact on the growth of agriculture, industry and services sectors are negligible or in most cases insignificant. It seems that this issue is mainly rooted in the inappropriate performance of the nominal sector and its insignificant effect on the real sector of the economy during the period under study.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Financial Stress
 • Growth
 • Sectoral Economic
 • Markov-Switching Approach
 • Systemic Risk JEL Classification: C58
 • G20
 • G01
تقوی، مهدی و محمدی، حسین (1385). تأثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران. پژوهشنامه اقتصادی، 6(3)، 15-44.
درگاهی، حسن و قدیری، امراله (1382). تجزیه و تحلیل عوامل تعیین‏کننده رشد اقتصادی ایران (با مروری بر الگوهای رشد درون زا). پژوهشنامه بازرگانی، 7(26)، 1-33.
درگاهی، حسن؛ نیک‌جو، فائزه (1391). ساخت شاخص تنش مالی برای اقتصاد ایران و بررسی اثرات آن بر رشد اقتصادی. مجله تحقیقات اقتصادی، 47(4)، 19-40.
فلاح پور، سعید؛ راعی، رضا؛ فدایی نژاد، محمداسماعیل و مناجاتی، رضا (1398). ارائه مدلی جهت بهینه‏سازی فعال سبد سهام با استفاده از ارزش در معرض ریسک شرطی؛ کاربردی از رویکرد مدل‏های ناهمسانی واریانس شرطی بر اساس رویکرد الگورتیم DE. دانش سرمایه‏گذاری، 8(3)، 37-50.
Aboura, S., & van Roye, B. (2017). Financial Stress and Economic Dynamics: The Case of France. International Economics, 149, 57-73.
Bekaert, G., & Ang, A. (1998). Regime Switches in Interest Rates. NBER Working Paper, (w6508).
Apostolakis, G., & Papadopoulos, A. P. (2015). Financial Stress Spillovers across the Banking, Securities and Foreign Exchange Markets. Journal of Financial Stability, 19, 1-21.
Barro, R. (1990). Government spending in a simple model of economic growth .Journal of Political Economy, 98(5): 103-125.
Baxa, J., Horváth, R., & Vašíček, B. (2013). Time-varying Monetary-Policy Rules and Financial Stress: Does Financial Instability Matter for Monetary Policy?. Journal of Financial Stability9(1), 117-138.
Bernanke, B. S. (1983). Irreversibility, Uncertainty, and Cyclical Investment. The Quarterly Journal of Economics, 98(1), 85-106.
Bernanke, B. S., & Gertler, M. (1989). Agency Costs, Net Worth, and Business Fluctuations. American Economic Review, 79, 14-31.
Bernanke, B. S., & Blinder, A. S. (1992). The Federal Funds Rate and the Channels of Monetary Transmission. American Economic Review, 82(4), 901-21.
Bernanke, B. S., Gertler, M., & Gilchrist, S. (1999). The Financial Accelerator in a Quantitative Business Cycle Framework. In Handbook of Macroeconomics (Vol. 1, pp. 1341-1393).
Bloom, N. (2009). The Impact of Uncertainty Shocks. Econometrica, 77(3), 623-685.
Bonciani, D., & Van Roye, B. (2016). Uncertainty Shocks, Banking Frictions and Economic Activity. Journal of Economic Dynamics and Control, 73, 200-219.
Borio, C. (2011). Rediscovering the Macroeconomic Roots of Financial Stability Policy: Journey, Challenges, and a Way Forward. Annual Review of Financial Economics, 3(1), 87-117.
Brunnermeier, M. K., & Pedersen, L. H. (2009). Market liquidity and funding liquidity. The Review of Financial Studies22(6), 2201-2238.
Brunnermeier, M.K., Eisenbach, T.M., Sannikov, Y., (2013). Macroeconomics with Financial Frictions: A Survey, in Advances in Economics and Econometrics. Tenth World Congress of the Econometrics Society, 2, Cambridge University Press: New York, pp. 3-96.
Brunnermeier, M. K., & Sannikov, Y. (2014). A Macroeconomic Model with a Financial Sector. American Economic Review, 104(2), 379-421.
Cambón, M. I., & Estévez, L. (2016). A Spanish Financial Market Stress Index (FMSI). The Spanish Review of Financial Economics14(1), 23-41.
Cardarelli, R., Elekdag, S., & Lall, S. (2009). Financial Stress, Downturns, and Recoveries (No. 2009-2100). International Monetary Fund.
Cardarelli, R., Elekdag, S., & Lall, S. (2011). Financial Stress and Economic Contractions. Journal of Financial Stability, 7(2), 78-97.
Carrière-Swallow, Y., & Céspedes, L. F. (2013). The Impact of Uncertainty Shocks in Emerging Economies. Journal of International Economics, 90(2), 316-325.
Cambón, M. I., & Estévez, L. (2016). A Spanish Financial Market Stress Index (FMSI). The Spanish Review of Financial Economics, 14(1), 23-41.
Cevik, E. I., Dibooglu, S., & Kutan, A. M. (2013). Measuring Financial Stress in Transition Economies. Journal of Financial Stability, 9(4), 597-611.
Čihák, M. (2007). Systemic Loss: A Measure of Financial Stability. Czech Journal of Economics and Finance, 57(1-2), 5-26.
Davig, T., & Hakkio, C. (2010). What is the Effect of Financial Stress on Economic Activity?. Federal Reserve Bank of Kansas City, Economic Review, 95(2), 35-62.
Davies, R. B. (1977). Hypothesis Testing When a Nuisance Parameter Is Present Only under the Alternative. Biometrika, 64(2), 247-254.
Ferrer, R., Jammazi, R., Bolós, V. J., & Benítez, R. (2018). Interactions Between Financial Stress and Economic Activity for the US: A Time- and Frequency-varying Analysis Using Wavelets. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 492, 446-462.
Fernández-Villaverde, J., Guerrón-Quintana, P., Kuester, K., & Rubio-Ramírez, J. (2015). Fiscal Volatility Shocks and Economic Activity. American Economic Review, 105(11), 3352-3384.
Gadanecz, B., & Jayaram, K. (2008). Measures of Financial Stability - A Review. Irving Fisher Committee Bulletin, 31(1), 365-383.
Garratt, A., Lee, K. C., Pesaran, M. H., and Shin, Y. (2003). A Long Run Structural Macroeconometric Model of the UK. Economic Journal. 113(487). 412-455.
Garratt, A., Lee, K.C., Pesaran, M. H., and Shin, Y. (2006). Global and National Macroeconometric Modelling: A Long-Run Structural Approach. OUP Catalogue, Oxford University Press.
Garber, P. M., & Grilli, V. U. (1989). Bank Runs in Open Economies and the International Transmission of Panics. Journal of International Economics, 27(1-2), 165-175.
Gilchrist, S., Sim, J. W., & Zakrajšek, E. (2014). Uncertainty, Financial Frictions, and Investment Dynamics (No. w20038). National Bureau of Economic Research.
Gilchrist, S., & Zakrajšek, E. (2012). Credit Spreads and Business Cycle Fluctuations. American Economic Review, 102(4), 1692-1720.
Glocker, C., & Kaniovski, S. (2014). A Financial Market Stress Indicator for Austria. Empirica41(3), 481-504.
Hakkio, C. S., & Keeton, W. R. (2009). Financial Stress: What Is It, How Can It Be Measured, and Why Does It Matter?. Economic Review, 94(2), 5-50.
Hamilton, J. D. (1989). A New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series and the Business Cycle. Econometrica, 57(2), 357-384.
Hanschel, E., & Monnin, P. (2005). Measuring and Forecasting Stress in the Banking Sector: Evidence from Switzerland. BIS Papers22, 431-449.
Hatzius, J., Hooper, P., Mishkin, F. S., Schoenholtz, K. L., & Watson, M. W. (2010). Financial Conditions Indexes: A Fresh Look After the Financial Crisis (No. w16150). National Bureau of Economic Research.
Hollo, D., Kremer, M., & Lo Duca, M. (2012). CISS - A Composite Indicator of Systemic Stress in the Financial System. (No. 1426). ECB Working Paper.
Holmstrom, B., & Tirole, J. (1997). Financial Intermediation, Loanable Funds, and the Real Sector. The Quarterly Journal of Economics, 112(3), 663-691.
Hubrich, K., & Tetlow, R. J. (2015). Financial Stress and Economic Dynamics: The Transmission of Crises. Journal of Monetary Economics, 70, 100-115.
Hylleberg, S., Engle, R. F., Granger, C. W. J., Yoo, B. S. (1990). Seasonal Integration and Cointegration” Journal of Econometrics, 44, 215-238.
Illing, M., & Liu, Y. (2006). Measuring Financial Stress in a Developed Country: An Application to Canada. Journal of Financial Stability, 2(3), 243-265.
Kappler, M., & Schleer, F. (2017). A Financially Stressed Euro Area. Economics: The Open-Access, Open-Assessment E-Journal11(2017-6), 1-37.
Kashyap, A. K., & Stein, J. C. (1995, June). The Impact of Monetary Policy on Bank Balance Sheets. In Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy (Vol. 42, pp. 151-195). North-Holland.
Khan, M. S., & Reinhart, C. M. (1990). Private Investment and Economic Growth in Developing Countries. World development, 18(1), 19-27.
Kiyotaki, N., & Moore, J. (1997). Credit Cycles. Journal of Political Economy, 105(2), 211-248.
Kliesen, K. L., Owyang, M. T., & Vermann, E. K. (2012). Disentangling Diverse Measures: A Survey of Financial Stress Indexes. Federal Reserve Bank of St. Louis Review94(5), 369-397.
Li, F., & St-Amant, P. (2010). Financial Stress, Monetary Policy, and Economic Activity (No. 2010, 12). Bank of Canada Working Paper.
Lo Duca, M., & Peltonen, T. (2010). Macro-financial Vulnerabilities and Future Financial Stress - Assessing Systemic Risks and Predicting Systemic Events. Working Paper Series No 1311. European Central Bank.
Louzis, D. P., & Vouldis, A. T. (2012). A Methodology for Constructing a Financial Systemic Stress Index: An Application to Greece. Economic Modelling29(4), 1228-1241.
MacDonald, R., Sogiakas, V., & Tsopanakis, A. (2015). An Investigation of Systemic Stress and Interdependencies within the Eurozone and Euro Area Countries. Economic Modelling48, 52-69.
Mallick, H. (2008). Inflation and growth dynamics: the Indian experience. Journal of Economic Policy Reform, 11(3), 163-172.
Mallick, S. K., & Sousa, R. M. (2013). The Real Effects of Financial Stress in the Eurozone. International Review of Financial Analysis, 30, 1-17.
Misina, M., & Tkacz, G. (2008). Credit, Asset Prices, and Financial Stress in Canada (No. 2008, 10). Bank of Canada Working Paper.
Martin, C., & Milas, C. (2013). Financial Crises and Monetary Policy: Evidence from the UK. Journal of Financial Stability, 9(4), 654-661.
Meh, C. A., & Moran, K. (2010). The Role of Bank Capital in the Propagation of Shocks. Journal of Economic Dynamics and Control, 34(3), 555-576.
Solow, R. M. (1956). A Contribution to the Theory of Economic Growth. The Quarterly Journal of Economics. 70(1). 65-94.
Solow, R. M. (1957). Technical Change and the Aggregate Production Function. The Review of Economics and Statistics. 39. 312-320.
Sum, V. (2014). Dynamic Effects of Financial Stress on the US Real Estate Market Performance. Journal of Economics and Business, 75, 80-92.
Tobin, J. (1969). A General Equilibrium Approach to Monetary Theory. Journal of Money, Credit and Banking, 1(1), 15-29.
Tng, B. H., & Kwek, K. T. (2015). Financial Stress, Economic Activity and Monetary Policy in the ASEAN-5 Economies. Applied Economics, 47(48), 5169-5185.
Wagner, A. (1880). Finanzwissenschaft: Gebühren und allgemeine Steuerlehre (Vol. 2). Winter.
Wagner, A. (1883). Finanzwissenschaft (Vol. 4). CF Winter.
Wallace, C. (2013). Financial Stress and Its Impact on Economic Activity: Evidence from Jamaica. Bank of Jamaica, Financial Stability.
Van den End, J. W. (2006). Indicator and Boundaries of Financial Stabilit (No. 097). Netherlands Central Bank, Research Department.
Van den Heuvel, S. J. (2002). The Bank Capital Channel of Monetary Policy. The Wharton School, University of Pennsylvania, mimeo, 2013-14.
دوره 8، شماره 2 (شماره پیاپی:16)
پاییز و زمستان ۱۴۰۰
بهمن 1400
صفحه 71-134
 • تاریخ دریافت: 13 مرداد 1400
 • تاریخ بازنگری: 06 آذر 1400
 • تاریخ پذیرش: 24 آذر 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 01 بهمن 1400