کلیدواژه‌ها = E32
تعداد مقالات: 3
1. نقش انتظارات در شکل‌گیری حباب قیمتی در بازار سهام ایران

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 60-80

10.30465/ce.2021.6972

مریم ایزدی؛ عباس شاکری حسین آباد؛ مهنوش عبداله میلانی؛ تیمور محمدی


2. تأثیر نامتقارن تکانه‌های مالی بر سطح قیمت‌ها در ادوار تجاری ایران

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 115-140

10.30465/ce.2020.5436

جواد طاهرپور؛ حسین توکلیان؛ صابر رشیدی


3. بررسی تأثیر ادوار تجاری بر سوددهی بانک‌های دولتی و خصوصی در ایران (طی دوره ۱۳۹۶-1384)

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 53-78

فهمیده قربانی؛ مصطفی دین محمدی؛ امیر جباری