چالش های توسعه مشاوره مدیریت در ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت راهبردی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

2 استادیار دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی

چکیده

امروزه خدمات مشاوره مدیریت از اهمیت زیادی در ساختار اقتصادی کشورهای توسعه ­یافته برخوردار شده­ اند. در کسب­ وکارهای موفق، مشاوران خبره و متخصصی دست اندرکار هستند تا در تصمیم­ گیری­ های بهتر به مدیران یاری رسانند. این در حالی است که مشاوره مدیریت در ایران هنوز آنچنان که باید رشد نیافته و برای ایفای نقش مؤثر در ساختار اقتصادی کشور با چالش­ های عدیده­ ای مواجه است. هدف پژوهش حاضر اکتشاف چالش ­های توسعة مشاورة مدیریت در ایران است. پژوهش به روش کیفی تحلیل تم و با استفاده از ابزار مصاحبه انجام پذیرفت. مصاحبه شوندگان بیست نفر از مشاوران مدیریت خبره در ایران بودند. نتایج تحقیق نشان داد که چالش­ های توسعه مشاوره مدیریت در ایران در قالب سه تم چالش­ های عرضه مشاوره مدیریت، چالش­ های تقاضای مشاوره مدیریت و چالش ­های زمین ه­ای قابل طبقه­ بندی است. یافته­ های تحقیق می­تواند برای سیاستگذاران، مشاوران مدیریت و خریداران خدمات مشاوره قابل استفاده باشد تا از طریق نقش ­آفرینی مؤثر تر در توسعه مشاوره مدیریت، حرکت کشور در مسیر رشد و توسعة اقتصادی را سرعت بخشند. 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Challenges of Management Consultancy Development in Iran

نویسندگان [English]

  • Nader Seyed Kalali 1
  • Elham Heydari 2
1 Assistant Professor of Strategic Management, Institute for Humanities and Cultural Studies
2 Assistant Professor, Faculty of Management, Kharazmi University
چکیده [English]

Today, management consultancy services have become important in the economic structure of developed countries. In successful businesses, consultants help the managers to make better decisions, find solutions to their problems and even implement new strategies. However, in Iran, management consultancy is still under-developed and many challenges prevent it from flourishing. The present research aims to explore the challenges of management consultancy development in Iran. The research was conducted using the qualitative method of thematic analysis. The interviewees were twenty expert consultants. The results showed that the challenges of management consultancy development in Iran can be classified into three main themes: demand-side factors, supply-side factors and, contextual factors. The research findings can be inspiring for the policymakers, consultants, and clients to play a more effective role in the economic development of Iran through developing management consultancy. Implementing the proposed solutions to the development dilemma of management consultancy in Iran requires the collaboration of many different actors.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Management consultancy؛ Qualitative research؛ Thematic analysis؛ Management consultancy development؛ Economic development JEL Classification: L84
  • M19
  • M38