تأثیر تأمین اجتماعی و توسعه مالی بر پس‌انداز و رفتار باروری در ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه بجنورد،

2 استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه بجنورد

10.30465/ce.2020.6435

چکیده

از حدود یک قرن پیش، اکثر کشورها افزایش در هزینه‌های بازنشستگی و کاهش در باروری را تجربه کرده‌اند. از­آنجا‌یی­که افزایش جمعیت سالمندان و کاهش باروری، مشکلات اساسی برای حمایت از افراد مسن در آینده‌ای نزدیک ایجاد خواهد کرد؛ در این مقاله، به بررسی این موضوع پرداخته می‌شود که تصمیم‌گیری در مورد رفتار پس‌انداز و باروری تا چه حد تحت تأثیر دسترسی و جذابیت جایگزین‌های مبتنی بر بازار یا دولت، به‌عنوان منبع حمایت از سالمندان است. ازاین­رو، معادلات پس‌انداز و باروری به روش همجمعی یوهانسن-جوسلیوس با استفاده از داده‌های سری زمانی مربوط به دوره 1396-1352 تخمین زده شدند. شواهد نشان می‌دهد که گسترش پوشش تأمین اجتماعی و توسعه مالی تأثیر منفی و معناداری بر باروری دارد، همچنین تأثیر گسترش پوشش تأمین اجتماعی بر پس‌انداز منفی به‌دست آمد، حال آن‌که بهبود توسعه مالی اثر مثبت و معناداری بر پس‌انداز دارد. هم‌چنین رفتار خانوارهای ایرانی در انتقال منابع بین‌نسلی بیشتر با انگیزه نوع‌دوستی مطابقت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Social Security and Financial Development on Saving and Fertility Behaviour in Iran

نویسندگان [English]

  • samaneh hosseini tabar 1
  • m d 2
  • Javad Herati 2
1 MA in Economics, University of Bojnord
2 Assistant Professor of Economics, University of Bojnord
چکیده [English]

Most countries have experienced an increase in retirement costs and a decline in fertility from about a century ago. Because the increase in the aging population and reducing fertility will lead to major problems in protecting the elderly in the near future, the paper aims to ascertain the extent to which saving and fertility decisions are affected by the availability and attractiveness of market-based or state-provided alternatives to the family as a source of old-age support. Therefore, saving and fertility equations are estimated by Johansen and Joselius cointegration method from Iranian time-series data over the period 1973-2017. Our results show that the expansion of social security coverage and the development of financial markets have a negative and significant effect on fertility. Also, expanding social security coverage has a negative effect on savings, while improving financial development has a positive and significant effect on saving. The empirical findings appear to support the hypothesis that individual decisions are motivated by intergenerational altruism rather than self-interest.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fertility
  • Saving
  • Social Security. JEL Classification: J13
  • D14
  • H55