چالش های توسعه بیمه های زندگی غیرپس اندازی در ایران

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد مالی - پژوهشکده بیمه

2 کارشناسی ارشد بیم‌سنجی از دانشکده بیمه اکو-دانشگاه علامه طباطبایی)

10.30465/ce.2020.6382

چکیده

بیمه‌های زندگی غیرپس‌اندازی یکی از ابزارهای مدیریت ریسک‌های اشخاص و خانوارها محسوب می‌شوند. با اضافه شدن جزء پس‌اندازی به بیمه‌های زندگی، جهت گیری افراطی به سمت بیمه‌های پس‌اندازی و دور شدن صنعت بیمه از کارکرد اصلی خود در این حوزه ملاحظه می‌شود. بر این اساس، این مقاله به دلایل افول بیمه­های زندگی غیرپس­اندازی و چالش­های توسعه آن در کشور می­پردازد. پس از مرور ادبیات نظری و تجربی موضوع و تحلیل سهم بیمه‌های پس‌اندازی در پرتفوی صنعت بیمه، از روش ترکیبی برای جستجوی دلایل عقب‌ماندگی بیمه‌های غیرپس‌اندازی در کشور استفاده شده است. گران بودن پوشش ریسک بیمه‌های زندگی در قیاس با سرمایه بیمه‌نامه‌ها، نامناسب بودن جدول عمر مورد استفاده و جهت‌گیری‌ کارمزد در راستای تشویق فروش بیمه‌های پس‌اندازی، از مهم‌ترین علل عقب ماندگی سهم بیمه‌های زندگی غیرپس‌اندازی از پرتفوی بیمه زندگی کشور بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Non-saving Life Insurance Development and Its Challenges in Iran

نویسندگان [English]

  • Aziz Ahmadzadeh 1
  • Jamil SaidiMoradi 2
1 A
2 A
چکیده [English]

Non-Saving life policies are the convenient tools for risk management by individuals and households. For the reason of adding the savings component to life insurance, we are observing the extreme orientation towards saving life policies and the insurance industry is moving away from the main function of life insurance. The aim of this article is to address the reasons for stagnation in nonsaving life policies and obstacles of its development. After reviewing the theoretical and practical literature, the contribution of non-saving life insurance in the portfolio of the life insurance industry is discussed. Using Mixed Method, we’re looking for reasons behind lagging non-saving life policies in the country. Results show that the factors such as expensively risk coverage; inappropriate life table used in the country and  fee rules orientations to encourage the sale of saving life policies; are the most important reasons behind the lagging non-saving life policies contribution in the life insurance portfolio of the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Non-saving life policies
  • saving life policies
  • life insurance
  • premium fee
  • life table Jel classification: G22