بررسی رابطه چرخه انتشار گاز دی‌اکسیدکربن و چرخه ادوار تجاری: مطالعه موردی ایران

نوع مقاله : مطالعات موردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد

2 استادیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و اقتصاد، دانشگاه یزد

10.30465/ce.2020.6302

چکیده

این پژوهش برای نخستین بار به بررسی رابطه چرخه انتشار گاز دی­اکسیدکربن و چرخه تجاری در کشور ایران می­پردازد. کشور ایران جزء ده کشور اول جدول انتشار گاز دی­اکسیدکربن در جهان است و روند انتشار گاز دی­اکسیدکربن در ایران صعودی بوده است، پس پژوهش در این زمینه، ضرورت می­یابد. بر اساس نتایج به­دست آمده، انتشار گاز دی­اکسیدکربن و تولید ناخالص داخلی هم­راستا هستند. بر اساس روش فیلتر کریستیانو-فیتزگرالد، نوسانات چرخه انتشار گاز دی­اکسیدکربن، بیش­تر از چرخه ادوار تجاری است و براساس روش فیلتر باکسترکینگ و تحلیل طیفی، نوسانات چرخه انتشار گاز دی­اکسیدکربن و چرخه ادوار تجاری با هم برابر است با استفاده از روش فیلتر FD، BN، همیلتون و روش فیلتر هودریک پرسکات، چرخه انتشار گاز دی­اکسیدکربن دارای نوسان ­کم­تری از چرخه ادوار تجاری است. بر اساس روش فیلترینگ، نوسانات چرخه انتشار گاز دی­اکسیدکربن و چرخه ادوار تجاری، نتیجه واحدی به دست نیامد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between carbon dioxide emission cycle and business cycle: A case study of Iran

نویسندگان [English]

  • samaneh bagheri 1
  • Habib Ansari Samani 2
1 a
2 a
چکیده [English]

This study investigates for the first time the relationship between carbon dioxide emission cycle and business cycle in Iran. Iran is one of the top ten countries in the world in terms of carbon dioxide emissions and the trend of carbon dioxide emissions in Iran has been upward, so research in this area is necessary. Based on the obtained results, carbon dioxide emissions and GDP are in line. According to the Christianofitz Gerald filter method, the fluctuations of the carbon dioxide emission cycle are more than the business cycle cycle, and according to the Baxterking filter and spectral analysis method, the fluctuations of the carbon dioxide emission cycle and the business cycle cycle are equal using the FD filter method. BN, Hamilton and the Hodrick Prescott filter method, the carbon dioxide emission cycle fluctuates less than the business cycle. Based on the filtration method, the fluctuations of the carbon dioxide emission cycle and the business cycle cycle did not achieve a single result.

کلیدواژه‌ها [English]

  • carbon dioxide emission cycle
  • Business Cycle
  • filtering approach Jel classification: Q56
  • Q53
  • C22
  • C53