تاثیر انتظارات تورمی برون‌یابانه بر تورم در اقتصاد ایران: رهیافت رگرسیون کوانتایل

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه قم و پژوهشگر ارشد گروه بازرگانی دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

2 دانشیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه قم،

3 پژوهشگر مرکز پژوهشهای مجلس

10.30465/ce.2020.5978

چکیده

مدیریت نرخ تورم بدون شناخت عوامل موثر بر آن از جمله نحوه شکل‌گیری تورم انتظاری میسر نمی‌باشد. در این مطالعه نحوه شکل‌گیری انتظارات تورمی به صورت انتظارات تطبیقی برون‌یابانه(توجه به روند) در مقایسه با نرخ‌های تورم گذشته با استفاده از روش اقتصادسنجی کوانتایل و منحنی فیلیپس هیبریدی کینزی جدید شبیه‌سازی و آزمون شده است. برای این منظور از داده‌های سالانه نرخ تورم، شکاف تولید و تورم انتظاری شبیه‌سازی طی سال‌های 1357 تا 1395 استفاده شده است.
بر اساس نتایج تخمین مدل، در کوانتایل‌های پایین نرخ تورم، تورم انتظاری با استفاده از نرخ تورم گذشته از لحاظ آماری معنی‌داری بیشتری دارد و هر چه نرخ تورم افزایش ‌یابد مدل‌سازی با استفاده از روند تورم گذشته نتایج بهتری ارائه می‌دهد. در اقتصاد ایران نیز که با سطوح بالای نرخ تورم همراه است شکل‌گیری انتظارات تورمی عاملان اقتصادی با لحاظ روند تورم گذشته سازگاری بیشتری دارد. بنابراین جهت کاهش انتظارت تورمی و دستیابی به سطوح پایین تورم در سالهای متوالی، توجه به روند تورم گذشته بسیار مهمتر از نرخ تورم گذشته می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Extraordinary Inflation Expectations on Inflation in the Iranian Economy: A Quantile Regression Approach

نویسندگان [English]

  • hossien haroorani 1
  • saeed farahanifard 2
  • omid sharifi 3
1 Ph.D. student of economics, Qom University Senior Researcher, Department of Commerce, Office of Economic Studies, Research Center, Islamic Consultative Assembly
2 Associate Professor, Faculty of Economics, University of Qom,
3 Researcher of Majlis Research Center
چکیده [English]


It is not possible to manage the inflation rate without recognizing the factors affecting it, including how the expected inflation is formed. It is not possible to manage the inflation rate without recognizing the factors affecting it, including how the expected inflation is formed. For this purpose, the annual data of inflation rate, production gap and expected inflation simulation during the years 1357 to 1395 have been used.
Based on the model estimation results, in the lower quantities of the inflation rate, the expected inflation using the past inflation rate is statistically more significant and the higher the inflation rate, the better the modeling using the past inflation trend gives better results. In the Iranian economy, which is associated with high levels of inflation, the formation of inflation expectations of economic agents is more compatible with the past inflation trend. Therefore, in order to reduce inflation expectations and achieve low levels of inflation in consecutive years, it is much more important to pay attention to the past inflation trend than the previous inflation rate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inflation
  • New Keynesian Philips Curve
  • Quantitative Regression
  • Inflation Expectations
  • Quantile Regression JEL Classification: C21
  • E31
  • E12