ریسک سیستمی و اثر آن بر ثبات بانکی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی

10.30465/ce.2020.5977

چکیده

تجربه بحران‌های مالی مختلف طی سالیان گذشته و نتایج تحقیقات مختلف حول محور ثبات در سیستم‌های مالی نشان می‌دهد که ریسک با خود بی‌ثباتی را به‌همراه دارد. در این میان بازار بدهی به‌عنوان بخش با اهمیتی از بازارهای مالی در سراسر جهان و بخصوص در ایران که سیستم مالی بانک محور است، بر ایجاد بحران، شوک و تشدید بی‌ثباتی در اقتصاد نقش موثری دارد. بر این اساس، یکی از رسالت‌های کمیته نظارت بانکی بال، نظارت و ارائه شاخص‌های نظارتی موثر برای کنترل و مدیریت بحران در بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری است. رهنمود الزامات شناسایی بانک‌هایی با اهمیت ریسک سیستمی توسط کمیته نظارت بانکی بال ارائه شده است که در این مقاله با تاکید بر روش پیشنهادی این رهنمود برای شناسایی بانک‌های با اهمیت ریسک سیستمی داخلی و سایر مطالعات در این حوزه، اثر ریسک سیستمی بر ثبات بانکی در ۲۴ بانک ایرانی و برای دوره ۷ ساله از 1388 تا 1395 و با استفاده از روش برآورد گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این بررسی نشان می‌دهد که ریسک سیستمی با ثبات بانکی دارای رابطه منفی، معنی‌دار و خطی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of systematic risk on Iranian banks stability

نویسنده [English]

  • mandana taheri
1. Assistant Professor, Faculty of management and accounting, University of Allameh Tabatabai, Tehran, Iran
چکیده [English]

Previous financial crises and researches on financial systems stability show that Risk leads to instability and crises. Debt market as an important part of financial markets in the world and especially in Iran whose financial system relies much on the banking system, has the more effective role in creating economic crises, shock, and instability. Therefore one of the important mission of Bank for International Settlements (BIS) is regulating and providing effective provisional indexes for control and management of crises. Thus guidance of requirements for recognition of banks with important systemic risk is provided by BIS. Using this guidance for recognizing banks with important systematic risk in country level and other studies in this area, the effect of systematic risk on the stability of 24 Iranian banks for a 7 year period from 1388 to 1394 using the generalized method of moments (GMM) for estimating parameters has been examined. Results show that systematic risk has negative linear and statistically significant relationship with banking stability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • a framework for dealing with domestic systemically important banks
  • bank stability
  • Z-score index
  • systematic risk JEL Classification: D53
  • G01
  • G21