برآورد جریمۀ درآمدی و تابع درآمد ازدست‌رفتۀ نویسندگان ادبی در ایران؛

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری سیاستگذاری فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 استاد گروه سیاستگذاری فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

3 دانشیار گروه سیاستگذاری فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

10.30465/ce.2020.5972

چکیده

بر اساس تحلیل آمارهای خانۀ کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بین سال­های 1396 تا 1398 بیش ­از 5000 نفر نویسندۀ داستان و رمان در کشور کتاب­های‌شان را به چاپ رسانده­اند. اگرچه نویسندگان ادبی عضوِ کانونیِ طبقۀ خلاق هستند؛ تا کنون مطالعۀ جامعی درباره درآمد و ویژگی­های بازار کار آن­ها انجام نشده است. در ادبیات اقتصاد فرهنگ نویسندگان را در دستۀ هنرمندان قرار می­دهند و ویژگی­های بازار کار آن­ها را همانند می­دانند، از این رو می­توان مطالعات مربوط به بازار کار هنرمندان را برای شناخت نویسندگان نیز به کار گرفت. چارچوب نظری این مقاله برگرفته از مطالعات پیشین بازار کار هنرمندان است و داده­های آن از طریق مصاحبه عمیق با 91 نفر از نویسندگان کشور گردآوری شده است. روش به کار رفته در برآورد تابع درآمد از دست‌رفتۀ نویسندگان تحلیل رگرسیون چندگانه است. یافته‌های این مطالعه نشان می­دهد میانگین جریمه درآمدی نویسندگان کشور به نسبت میانگین درآمد شغل­های جایگزین 72% و میانگین سالانۀ درآمد از دست­رفته آن­ها حدود 108 میلیون تومان است. معادلۀ به دست آمده گواه این است که هرچه تعداد ژانرهایی که نویسنده در پروفایل کاری­اش دارد، تعداد عضویت در هیئت داوران جایزه‌های ادبی و سطح تحصیلات نویسنده بیش­تر باشد، جریمۀ درآمدی هم بالاتر است. قبل از 24 سال تجربه با جریمۀ درآمدی افزایشی مواجه هستیم و پس از آن جریمۀ درآمدی کم­ می­شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimating the Earnings Penalty and Foregone Income Function for Iranian Literary Authors; A Research in the Economics of Literature

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Sheshjavani 1
  • Ismail Kavousi 2
  • Abbasali Ghaiyoomi 3
1 d
2 d
3 d
چکیده [English]

According to the statistics provided by the Book House of the Ministry of Culture and Islamic Guidance, around 5,000 authors published their books of fiction or novel from 2017 to 2019. Although literary writers constitute a central position in the creative class, no comprehensive study has been conducted on their income and labor market characteristics yet. In cultural economics, authors are placed in the category of artists and their labor market characteristics are considered almost identical. Therefore, the studies on artists' labor markets can be employed to identify authors.
The theoretical framework is taken from previous research on artistic labor markets and the data have been collected through in-depth interviews with 91 authors in Iran. Multiple regression analysis is carried out to estimate the income penalty function for authors.
The findings show that the average income penalty of Iranian writers is 72%, compared to the average income of alternative jobs, and that they annually lose 108 million Toman (i. e., foregone income) because they ignore better-paid alternative occupations to continue being literary authors. The resulting equation proves that the foregone income increases as authors write in more genres, as the number of literary award jury memberships rises, and as they gain higher academic degrees. Foregone income also grows as authors’ experience increases until 24 years, after which increasing the experience results in lower foregone income.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural Economics
  • Authors’ Labor Markets
  • Earnings Penalty
  • Foregone Income
  • Psychic Income Classification: Z11
  • J17