بررسی سیکل‌های سیاسی بودجه‌های عمرانی در اقتصاد ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشیار اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

3 کارشناس ارشد اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی

10.30465/ce.2020.5849

چکیده

الگوی نظریات چرخه‌های تجاری سیاسی به بررسی رفتار رأی دهندگان و دولت می‌پردازد. چنان‌که مطالعات صورت گرفته براساس رویکرد فرصت طلبانه در این حوزه نشان می‌دهد، سیاست‌مداران در دوره پیش از انتخابات با دستکاری سیاست مالی درصدد جذب آرای رأی دهندگان هستند تا بتوانند شانس پیروزی خود را افزایش دهند. در میان ابزارهای انتخاباتی در دست نمایندگان بودجه‌های عمرانی می‌تواند ابزار مناسبی باشد زیرا انگیزه فرصت‌ طلبانه متصدیان قبل از انتخابات معمولاً مخارج را به سمتی سوق می‌دهد که برای رأی دهندگان قابل مشاهده‌تر باشد، مانند احداث پل‌ها، جاده‌ها و غیره. در این پژوهش به منظور بررسی تأثیر چرخه‌های انتخاباتی (انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی) بر بودجه‌های عمرانی، از داده‌های آماری تمام استان‌های کشور در قالب 28 استان در دوره 1395-1378 و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بر اساس رویکرد فرصت طلبانه در سال‌های انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری سرانه حقیقی بودجه‌های عمرانی در ایران افزایش پیدا کرده‌اند. همچنین تخصیص بودجه‌های عمرانی توسط دولت‌ها در ایران نزدیک به روش کارایی محور است که در آن استان‌های با تولید بالاتر بودجه‌های عمرانی بیشتری دریافت کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the political cycles of development budgets in the Iranian economy

نویسندگان [English]

  • Javad Taherpoor 1
  • Ali Asghar Salem 2
  • Reza Hemmat 3
1 Assistant Professor of Economics, Allameh Tabataba`I University,
2 Associate Professor of Economics, Allameh Tabatabai University
3 Master of Economics, Allameh Tabatabai University
چکیده [English]

The pattern of comments from commercial political cycles aim at scrutinizing voters and government behavior. As the studied in this field based on opportunistic approach indicate that politicians try to attract voters through manipulating financial policies at times prior to the election in order to increase their winning chances. Among the campaigning tools available to candidates, construction and development budgets is a good option, since incumbents' opportunistic incentives before election direct budgets to more tangible activities such as, constructing bridges, roads, etc. In this study, in order to study elections (presidency and congressional) on construction and development budgets, we have used statistical data of all 28 states during 1999- 2016 through GMM method. Results show that, according to the opportunistic approach during the congressional election and presidential elections years, construction and development budgets have increased (per capita).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Commercial Political cycles
  • opportunistic approach
  • construction and development budgets
  • GMM Method
  • Presidential and Congressional elections