کلیدواژه‌ها = اقتصاد نئوکلاسیک
ویژگی‌های تبیین در دستگاه نظری نهادگرایی جدید

دوره 3، شماره ۱ (شماره پیاپی:5)، اردیبهشت 1395، صفحه 61-83

سعید نایب


بررسی پیوند بین اقتصاد کلاسیک و نئوکلاسیک

دوره 1، شماره 1 (شماره پیاپی:1)، شهریور 1393، صفحه 109-131

سیدابراهیم حسینی‎نسب؛ بهروز نیک آمیز