کلیدواژه‌ها = اصلاح نهادها و قواعد اساسی
تعداد مقالات: 1
1. ظرفیت نظریة اقتصاد سیاسی قانون اساسی جهت انضباط‌بخشی مدیریت بخش عمومی

دوره 1، شماره 2 (شماره پیاپی:2)، پاییز و زمستان 1393، صفحه 65-89

یدالله دادگر