کلیدواژه‌ها = آزادی اقتصادی
شواهد تجربی در مورد اهمیت آزادی سیاسی برای آزادی اقتصادی چه می ‏گویند؟

دوره 10، 1 (شماره پیاپی 19)، فروردین 1402، صفحه 285-323

10.30465/ce.2023.43188.1836

عبدالمبین مرادی؛ مهدی حاج امینی؛ سید نظام الدین مکیان