کلیدواژه‌ها = انسان اقتصادی
مقدمه‌ای بر اقتصاد رفتاری: مفهوم،‌ روش‌شناسی و شیوه‌های استخراج ترجیحات

دوره 2، شماره1 (شماره پیاپی:3)، شهریور 1394، صفحه 37-71

حبیب انصاری سامانی؛ علی‌رضا پورفرج؛ مسعود زارع؛ عباس امینی


اقتصاد اسلامی، تخصیص درآمد و رفتار مصرفی

دوره 1، شماره 1 (شماره پیاپی:1)، شهریور 1393، صفحه 133-159

سیدسجاد علم‌الهدی؛ عبدالعظیم آق آتابای