نویسنده = محمدجواد رضائی
تعداد مقالات: 2
1. تبیین و ارزیابی نظریۀ انتخاب عمومی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 89-114

محمدجواد رضائی؛ مهدی موحدی بک‌نظر


2. مقایسۀ پاسخ‏های نظری و نتایج تجربیِ تخصیص عایدی حاصل از بازی‏های همکارانه

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 117-134

قهرمان عبدلی؛ محمدجواد رضائی؛ مهدی موحدی بکنظر