تحلیل امکان بهینگی سطح مقاوم‌سازی مبتنی‌بر ره‌یافت اقتصاد اطلاعات، برآورد نااطمینانی، و اقتصاد رفتاری

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسندگان

1 * استادیار گروه اقتصاد،‌ دانشگاه اصفهان

2 دانشیار‌ گروه اقتصاد، دانشگاه اصفهان

چکیده

ازمنظر نظریه‌های مرسوم نئوکلاسیک مصرف‌کنندگان، بنگاه‌ها، و تک‌تک عامل‌های اقتصادی حداکثر‌کننده و بهینه‌سازند. بنابراین، بدون نیاز به دخالت هر عامل بیرونی، مطلوبیت، سود، و درنتیجه کارآیی و رفاه اجتماعی را حداکثر می‌کنند، اما ادعا می‌شود که در صنعت مسکن ایران سطح مقاوم‌سازی ساختمان‌ها به‌ویژه سطح مقاومت لرزه‌ای بهینه نیست؛ به آن معنا که عامل‌های بهینه‌ساز برای این کار بودجه‌ای کم‌تر از حد بهینه صرف می‌کنند. در این مقاله برآنیم با پذیرش این ادعا چرایی این رخداد را با تأکید بر چهارچوب اقتصاد اطلاعات و اقتصاد رفتاری توضیح دهیم.
در این مطالعه نخست رخداد کژگزینی در صنعت ساختمان ایران را‌، به‌علت متقارن‌نبودن اطلاعات بین تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان مسکن، واکاوی می‌کنیم و راه‌حل‌هایی برای رفع آن در قالب علامت‌دهی، غربال‌گری، و استاندارد‌سازی اطلاعات ارائه می‌دهیم. درادامه، اثر نامتعین‌بودن خطر قطعی زلزله بر مقاوم‌سازی تحلیل می‌شود و درنهایت براساس برخی فروض اقتصاد رفتاری کوشش می‌شود چگونگی کاهش تقاضا و مخارج برای مقاوم‌سازی، نسبت‌‌ به سطح بهینة آن، تبیین و راه‌حل‌های نظری ارائه شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Possibility of Retrofitting Level Optimization Based on Information Economy Approach, Uncertainty and Behavioral Economics Estimation

نویسندگان [English]

  • Shahram Moeeni 1
  • Majid Sameti 2
1 Assistant Professor in Economics, University of Isfahan
2 Associate Professor in Economics, Isfahan University
چکیده [English]

 
From the perspective of conventional neoclassical theories, consumers, corporations and economic factors are maximizer and optimizer.Therefore, without the need for interference of any external factor, they maximize the utility, profitability and, consequently, social welfare. But it is claimed that in Iran’s housing industry, the level of building retrofitting, especially the seismic resistance level, is not optimal, which means that the optimizing Agents spend Budget less than the optimal rate for this task. Accepting this claim, this paper tries to explain why this event is occurred emphasizing the framework of information economics and behavioral economics. This study first examines the cataclysmic events in the Iranian Housing industry, due to the lack of asymmetric information flow between housing producers and consumers, and provides solutions in the form of signaling, screening, and standardization of information. Secondly, the uncertainty effect of earthquake definite risk over retrofitting is analyzed. And, finally, based on some behavioral economics’ assumptions, we attempt to explain how to reduce demands for and costs of retrofitting proportional to the optimal level, and to develop theoretical solutions to the problem.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Seismic Resistance
  • Information Economics
  • Adverse Selection
  • Signaling
  • Behavioral Economics. JEL Classification: H00
  • D82
  • D11
  • D03
Arnott, Richard J. (1983), “Housing Quality, Maintenance and Rehabilitation”, The Review of Economic Studies, vol. 50, no. 3.
Beron, Kurt J. et al. (1997), “An Analysis of the Housing Market before and after the 1989 Loma Prieta Earthquake”, Land Economics, vol. 73, no. 1.
Hunter, Greg (2003), “Incomplete Markets and Hyperbolic Discounting”, The Journal of Risk and Insurance, vol. 70, no. 1.
Laibson, David (1997), “Golden Eggs and Hyperbolic Discounting”,The Quarterly Journal of Economics, vol. 112, no. 2.
Prelec, Drazen (2004), “Decreasing Impatience: A Criterion for Non-Stationary Time Preference and Hyperbolic Discounting”, The Scandinavian Journal of Economics, vol. 106, no. 3.
Rubinstein, Ariel (2003). Economics and Psychology? The Case of Hyperbolic Discounting”, International Economic Review, vol. 44, no. 4.
Schulze, William D. et al. (1987), “Benefits and Costs of Earthquake Resistant Buildings”, Southern Economic Journal, vol. 53, no. 4.
Varian, Hal R. (1992),Microeconomic Analysis, New York: Norton Press.
Vatsa, Krishna S. (2002), “Reducing Earthquake Losses: Towards a National Perspective”, Economic and Political Weekly, vol. 37, no. 16.