کلیدواژه‌ها = نهادگرایی جدید
تعداد مقالات: 1
1. تبیین آیندۀ اقتصاد ایران: تطبیق چهارچوب نظری نهادگرایی جدید با الگوی مبتنی بر سناریو

دوره 1، شماره 1 (شماره پیاپی:1)، بهار و تابستان 1393، صفحه 161-195

فرشاد مؤمنی؛ سعید نایب