تماس با ما

خواهشمندیم جهت پی گیری وضعیت مقاله خود، صرفا از طریق ایمیل نشریه به شرح زیر اقدام فرمایید و از تماس تلفنی اجتناب فرمایید

 نشانی الکترونیک:tatbighi1394@gmail.com

سردبیر:ابراهیم التجائی

مدیر اجرایی: زهرا صادقی