کلیدواژه‌ها = آنتروپی
تعداد مقالات: 2
1. نقد روش‌شناختی اقتصاد فیزیک و کاربرد آن در تحلیل نظام توزیعی سرمایه‌داری

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 33-69

سید‌عقیل حسینی؛ محسن رنانی


2. نگرش سیستمی و مفهوم آنتروپی در اقتصاد

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 17-34

سیما انصاری فرد