کلیدواژه‌ها = دموکراسی. طبقه‌بندی JEL: B22
تعداد مقالات: 1