نویسنده = مهدی خداپرست
تعداد مقالات: 1
1. مقدمه‌ای بر تئوری انگیزش:مفهوم، روش‌شناسی و روند شکل‌گیری نگرش‌های اصلی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 72-97

مهدی خداپرست؛ شراره کاوسی