نمایه نویسندگان

ا

 • ابوترابی، محمد علی توسعه مالی، رانت منابع طبیعی و سرمایه فیزیکی در ایران: نفرین یا موهبت منابع؟ [دوره 6، شماره 1 (شماره پیاپی:11)، 1398، صفحه 1-17]
 • احمدیان یزدی، فرزانه توسعه مالی، رانت منابع طبیعی و سرمایه فیزیکی در ایران: نفرین یا موهبت منابع؟ [دوره 6، شماره 1 (شماره پیاپی:11)، 1398، صفحه 1-17]
 • اسدی، شهین بررسی پیچیدگی صادرات صنایع ایران و عوامل تعیین کننده آن [دوره 6، شماره 2 (شماره پیاپی:12)، 1398، صفحه 1-36]
 • اسفندیاری، مرضیه تاثیر باروری بر رفاه خانوار در ایران، با توجه به سرمایه انسانی [دوره 6، شماره 1 (شماره پیاپی:11)، 1398، صفحه 161-180]
 • اسماعیلی کیا، غریبه اعتماد به نفس بیش از حد مدیران، سیاست‌های تامین مالی و کارایی سرمایه گذاری [دوره 6، شماره 2 (شماره پیاپی:12)، 1398، صفحه 195-231]
 • انصاری سامانی، حبیب تحلیل وضعیت مصرف آب در صنایع استان یزد [دوره 6، شماره 2 (شماره پیاپی:12)، 1398، صفحه 175-193]
 • انصاری نسب، مسلم بررسی رفتار غیرخطی نرخ ارز در ایران: شواهدی از الگوی مارکوف سوئیچینگ [دوره 6، شماره 1 (شماره پیاپی:11)، 1398، صفحه 21-40]

ب

 • برائتی، شادی بررسی تاثیر مطالبات غیرجاری بر رفتار وام‌دهی در بانک‌ها: دلالت‌هایی جهت مقررات تنظیمی کاهش معوقات در نظام بانکی ایران در یک تحلیل بیزی [دوره 6، شماره 2 (شماره پیاپی:12)، 1398، صفحه 141-173]
 • برقی اسگویی، محمد مهدی بررسی تاثیر شاخص‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جهانی شدن روی وضعیت بازار کار ایران : رویکرد رگرسیون حداقل مربعات استوار طی سال‌های 1375-1393 [دوره 6، شماره 1 (شماره پیاپی:11)، 1398، صفحه 41-60]

پ

 • پیرنجم الدین، حسین اقتصاد ترجمه: برآورد تابع درآمدی مترجمان ادبی ایران [دوره 6، شماره 1 (شماره پیاپی:11)، 1398، صفحه 121-140]

ت

 • تاتار، موسی برآورد تمایل به پرداخت برای بیمه درمانی تکمیلی با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط (CV) و مدل رگرسیون لاجیت [دوره 6، شماره 1 (شماره پیاپی:11)، 1398، صفحه 61-80]
 • توکلیان، حسین تأثیر نامتقارن تکانه‌های مالی بر سطح قیمت‌ها در ادوار تجاری ایران [دوره 6، شماره 2 (شماره پیاپی:12)، 1398، صفحه 115-140]

ج

 • جعفری صمیمی، احمد برآورد تمایل به پرداخت برای بیمه درمانی تکمیلی با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط (CV) و مدل رگرسیون لاجیت [دوره 6، شماره 1 (شماره پیاپی:11)، 1398، صفحه 61-80]
 • جعفری صمیمی، احمد متغیرهای کلان اقتصادی و درآمد مالیاتی در اقتصاد ایران [دوره 6، شماره 2 (شماره پیاپی:12)، 1398، صفحه 255-285]

ح

 • حاج امینی، مهدی تحلیل وضعیت مصرف آب در صنایع استان یزد [دوره 6، شماره 2 (شماره پیاپی:12)، 1398، صفحه 175-193]
 • حیدری، الهام اثر گرایش به تجزیه‌ و تحلیل بر پیش‌نگری در شرکت‌های مشاورۀ مدیریتی و اقتصادی [دوره 6، شماره 2 (شماره پیاپی:12)، 1398، صفحه 95-114]
 • حیدریان دولت آبادی، محمدجواد شروط مندرج در موافقت نامه های دو جانبه سرمایه گذاری جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، شماره 1 (شماره پیاپی:11)، 1398، صفحه 81-100]

خ

 • خوئینی، پریسا بررسی و شناسایی متغیرهای مؤثر بر تحقق اقتصاد دانش‌بنیان در ایران و کشورهای منتخب در افق2050 [دوره 6، شماره 1 (شماره پیاپی:11)، 1398، صفحه 101-120]

د

 • دادگر، یداله بررسی و شناسایی متغیرهای مؤثر بر تحقق اقتصاد دانش‌بنیان در ایران و کشورهای منتخب در افق2050 [دوره 6، شماره 1 (شماره پیاپی:11)، 1398، صفحه 101-120]
 • دامن کشیده، مرجان مقایسه تأثیرپذیری قیمت گاز بازارهای آسیا و اروپا از قیمت نفت اوپک با تأکید برافزایش درآمدهای صادرات گاز ایران [دوره 6، شماره 1 (شماره پیاپی:11)، 1398، صفحه 141-160]
 • دشتبان فاروجی، مجید اثر متقابل تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر روی رشد اقتصادی ایران [دوره 6، شماره 2 (شماره پیاپی:12)، 1398، صفحه 67-93]

ر

 • رشیدی، صابر تأثیر نامتقارن تکانه‌های مالی بر سطح قیمت‌ها در ادوار تجاری ایران [دوره 6، شماره 2 (شماره پیاپی:12)، 1398، صفحه 115-140]
 • رضازاده، علی رابطه تورم، نااطمینانی تورم و رشد اقتصادی در ایران: رویکرد غیرخطی مارکوف- سوئیچینگ [دوره 6، شماره 2 (شماره پیاپی:12)، 1398، صفحه 37-66]

س

 • سازور، هاجر اثر متقابل تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر روی رشد اقتصادی ایران [دوره 6، شماره 2 (شماره پیاپی:12)، 1398، صفحه 67-93]
 • سرلک، احمد بررسی بهره‌وری عوامل تولید در صنعت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم-تریلر استان تهران [دوره 6، شماره 1 (شماره پیاپی:11)، 1398، صفحه 121-140]
 • سعادت، رحمان بررسی عوامل مؤثر بر نوسان نرخ ارز واقعی در ایران با تأکید بر درآمد ارسالی شاغلین خارج از کشور: رهیافت خودرگرسیون با وقفه توزیعی [دوره 6، شماره 2 (شماره پیاپی:12)، 1398، صفحه 287-317]
 • سلطانی نژاد، حامد بررسی عوامل مؤثر بر نوسان نرخ ارز واقعی در ایران با تأکید بر درآمد ارسالی شاغلین خارج از کشور: رهیافت خودرگرسیون با وقفه توزیعی [دوره 6، شماره 2 (شماره پیاپی:12)، 1398، صفحه 287-317]
 • سیدکلالی، نادر اثر گرایش به تجزیه‌ و تحلیل بر پیش‌نگری در شرکت‌های مشاورۀ مدیریتی و اقتصادی [دوره 6، شماره 2 (شماره پیاپی:12)، 1398، صفحه 95-114]

ط

 • طاهرپور، جواد تأثیر نامتقارن تکانه‌های مالی بر سطح قیمت‌ها در ادوار تجاری ایران [دوره 6، شماره 2 (شماره پیاپی:12)، 1398، صفحه 115-140]

ع

 • عابدزاده، کاظم بررسی تاثیر شاخص‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جهانی شدن روی وضعیت بازار کار ایران : رویکرد رگرسیون حداقل مربعات استوار طی سال‌های 1375-1393 [دوره 6، شماره 1 (شماره پیاپی:11)، 1398، صفحه 41-60]
 • عباس زاده تالار پشتی، زهرا بررسی بهره‌وری عوامل تولید در صنعت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم-تریلر استان تهران [دوره 6، شماره 1 (شماره پیاپی:11)، 1398، صفحه 121-140]
 • عباسی، ابراهیم مقایسه تأثیرپذیری قیمت گاز بازارهای آسیا و اروپا از قیمت نفت اوپک با تأکید برافزایش درآمدهای صادرات گاز ایران [دوره 6، شماره 1 (شماره پیاپی:11)، 1398، صفحه 141-160]
 • عربی، سید هادی ارزیابی قوانین،‌ مقررات و اصول قیمت‏ گذاری نهادهای قیمت‏ گذار در ایران [دوره 6، شماره 2 (شماره پیاپی:12)، 1398، صفحه 319-347]
 • عقیلی مقدم، علی مقایسه تأثیرپذیری قیمت گاز بازارهای آسیا و اروپا از قیمت نفت اوپک با تأکید برافزایش درآمدهای صادرات گاز ایران [دوره 6، شماره 1 (شماره پیاپی:11)، 1398، صفحه 141-160]

غ

 • غلامی، راضیه تاثیر باروری بر رفاه خانوار در ایران، با توجه به سرمایه انسانی [دوره 6، شماره 1 (شماره پیاپی:11)، 1398، صفحه 161-180]

ف

 • فرید، داریوش نوسان در ساختار سرمایه و نقش متغیرهای کلان اقتصادی (شواهدی از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 6، شماره 2 (شماره پیاپی:12)، 1398، صفحه 233-254]

ق

 • قائمی اصل، مهدی بررسی تاثیر مطالبات غیرجاری بر رفتار وام‌دهی در بانک‌ها: دلالت‌هایی جهت مقررات تنظیمی کاهش معوقات در نظام بانکی ایران در یک تحلیل بیزی [دوره 6، شماره 2 (شماره پیاپی:12)، 1398، صفحه 141-173]
 • قربانی، علیرضا بررسی تاثیر مطالبات غیرجاری بر رفتار وام‌دهی در بانک‌ها: دلالت‌هایی جهت مقررات تنظیمی کاهش معوقات در نظام بانکی ایران در یک تحلیل بیزی [دوره 6، شماره 2 (شماره پیاپی:12)، 1398، صفحه 141-173]

ک

 • کریمی، فرزاد بررسی پیچیدگی صادرات صنایع ایران و عوامل تعیین کننده آن [دوره 6، شماره 2 (شماره پیاپی:12)، 1398، صفحه 1-36]
 • کریمی پتانلار، ُسعید برآورد تمایل به پرداخت برای بیمه درمانی تکمیلی با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط (CV) و مدل رگرسیون لاجیت [دوره 6، شماره 1 (شماره پیاپی:11)، 1398، صفحه 61-80]
 • کریمی پتانلار، ُسعید بررسی تأثیر نابرابری توزیع درآمدی بر انتشار گاز دی‌اکسیدکربن در ایران (با تأکید بر شدت انرژی) [دوره 6، شماره 1 (شماره پیاپی:11)، 1398، صفحه 181-200]

گ

 • گلخندان، ابوالقاسم آیا اقتصاد ایران از کاهش در بودجه دفاعی منتفع می‌شود؟ [دوره 6، شماره 1 (شماره پیاپی:11)، 1398، صفحه 161-180]

ل

 • لعل خضری، حمید بررسی تأثیر نابرابری توزیع درآمدی بر انتشار گاز دی‌اکسیدکربن در ایران (با تأکید بر شدت انرژی) [دوره 6، شماره 1 (شماره پیاپی:11)، 1398، صفحه 181-200]

م

 • محبی، حسن تحلیل وضعیت مصرف آب در صنایع استان یزد [دوره 6، شماره 2 (شماره پیاپی:12)، 1398، صفحه 175-193]
 • محمدی، اسفندیار اعتماد به نفس بیش از حد مدیران، سیاست‌های تامین مالی و کارایی سرمایه گذاری [دوره 6، شماره 2 (شماره پیاپی:12)، 1398، صفحه 195-231]
 • محمدی، تیمور برآورد تمایل به پرداخت برای بیمه درمانی تکمیلی با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط (CV) و مدل رگرسیون لاجیت [دوره 6، شماره 1 (شماره پیاپی:11)، 1398، صفحه 61-80]
 • محمدی، زهرا بررسی رفتار غیرخطی نرخ ارز در ایران: شواهدی از الگوی مارکوف سوئیچینگ [دوره 6، شماره 1 (شماره پیاپی:11)، 1398، صفحه 21-40]
 • محمدی، یادگار اعتماد به نفس بیش از حد مدیران، سیاست‌های تامین مالی و کارایی سرمایه گذاری [دوره 6، شماره 2 (شماره پیاپی:12)، 1398، صفحه 195-231]
 • محمدیان منصور، صاحبه آیا اقتصاد ایران از کاهش در بودجه دفاعی منتفع می‌شود؟ [دوره 6، شماره 1 (شماره پیاپی:11)، 1398، صفحه 161-180]
 • مظاهری کوهانستانی، رسول شروط مندرج در موافقت نامه های دو جانبه سرمایه گذاری جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، شماره 1 (شماره پیاپی:11)، 1398، صفحه 81-100]
 • منتشری، مجید نوسان در ساختار سرمایه و نقش متغیرهای کلان اقتصادی (شواهدی از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 6، شماره 2 (شماره پیاپی:12)، 1398، صفحه 233-254]
 • منتظری، جلال متغیرهای کلان اقتصادی و درآمد مالیاتی در اقتصاد ایران [دوره 6، شماره 2 (شماره پیاپی:12)، 1398، صفحه 255-285]
 • میرصفیان، لیلا اقتصاد ترجمه: برآورد تابع درآمدی مترجمان ادبی ایران [دوره 6، شماره 1 (شماره پیاپی:11)، 1398، صفحه 121-140]

ن

 • نادری، پیام بررسی عوامل مؤثر بر نوسان نرخ ارز واقعی در ایران با تأکید بر درآمد ارسالی شاغلین خارج از کشور: رهیافت خودرگرسیون با وقفه توزیعی [دوره 6، شماره 2 (شماره پیاپی:12)، 1398، صفحه 287-317]
 • نژادانصاری، داریوش اقتصاد ترجمه: برآورد تابع درآمدی مترجمان ادبی ایران [دوره 6، شماره 1 (شماره پیاپی:11)، 1398، صفحه 121-140]
 • نصابیان، شهریار مقایسه تأثیرپذیری قیمت گاز بازارهای آسیا و اروپا از قیمت نفت اوپک با تأکید برافزایش درآمدهای صادرات گاز ایران [دوره 6، شماره 1 (شماره پیاپی:11)، 1398، صفحه 141-160]
 • نصراللهی، زهرا تاثیر باروری بر رفاه خانوار در ایران، با توجه به سرمایه انسانی [دوره 6، شماره 1 (شماره پیاپی:11)، 1398، صفحه 161-180]
 • نیکو قدم، مسعود اثر متقابل تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر روی رشد اقتصادی ایران [دوره 6، شماره 2 (شماره پیاپی:12)، 1398، صفحه 67-93]

ه

 • هرتمنی، امیر بررسی پیچیدگی صادرات صنایع ایران و عوامل تعیین کننده آن [دوره 6، شماره 2 (شماره پیاپی:12)، 1398، صفحه 1-36]
 • هرورانی، حسین ارزیابی قوانین،‌ مقررات و اصول قیمت‏ گذاری نهادهای قیمت‏ گذار در ایران [دوره 6، شماره 2 (شماره پیاپی:12)، 1398، صفحه 319-347]
 • هژبر کیانی، کامبیز بررسی بهره‌وری عوامل تولید در صنعت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم-تریلر استان تهران [دوره 6، شماره 1 (شماره پیاپی:11)، 1398، صفحه 121-140]

ی

 • یزدانی، مهدی بررسی و شناسایی متغیرهای مؤثر بر تحقق اقتصاد دانش‌بنیان در ایران و کشورهای منتخب در افق2050 [دوره 6، شماره 1 (شماره پیاپی:11)، 1398، صفحه 101-120]