مدلسازی اثرات تکانه‌های قیمت نفت و ارتقای تکنولوژی تولید آن بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران: رویکرد DSGE

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی دانشکده اقتصاد

3 دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی

10.30465/ce.2021.6975

چکیده

نقش و جایگاه کلیدی صنعت نفت در اقتصاد ایران موجب شده که تکانه‌های وارد بر این صنعت، بر کل اقتصاد اثرگذار باشد. از‌این‌رو، در مطالعه حاضر سعی شده که با طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی(DSGE)، اثرات تکانه‌های قیمت و تکنولوژی تولید نفت، بر متغیرهای کلان اقتصادی بررسی ‌شود. این مدل شامل بخش خانوار، بنگاه، نفت، صندوق توسعه ملی، دولت و بخش خارجی بوده و برای برآورد پارامترها از داده‌های سال‌های 1352-1396 استفاده شده است. طبق نتایج به‌دست آمده، هر دو تکانه‌، اثر مثبت و معنی‌داری بر سرمایه‌گذاری نفتی، اشتغال، مخارج دولت و مصرف داشته و در‌مقابل، سرمایه‌گذاری وGDP  غیرنفتی را کاهش داده‌اند. بنابراین می‌توان گفت که درآمدهای نفتی حاصل از این دو تکانه، نه تنها در جهت تقویت بخش غیرنفتی نبوده، بلکه موجب تضعیف آن شده است. دراین‌بین، اثر تکانه قیمت نفت، بر تولید و صادرات نفت، منفی بوده، حال‌آنکه تکانه تکنولوژی بر این متغیرها اثر مثبت داشته است. در زمینه اثرگذاری این تکانه‌ها بر تورم نیز باید گفت که در ابتدا به دلیل ورود درآمدهای نفتی و افزایش واردات، تورم کنترل شده، اما در ادامه به دلیل رشد حجم پول، نرخ تورم افزایش یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling the effects of oil price and it's production technology shocks on Iran's macroeconomic variables: DSGE approach

نویسندگان [English]

 • Hossein Tavakolian 1
 • Teimor mohammadi 2
 • younes khodaparast 3
1 Assistant Professor, Faculty of Economics, Allameh Tabatabai University
2 Associate Professor Allameh Tabatabaee University Faculty of Economics
3 Faculty of Economics, Allameh Tabataba’i University
چکیده [English]

The Key Role of the Oil Industry in the Iranian Economy Has Caused the Shocks in This Industry to Affect the Entire Economy. In this Study, We have investigated the Effects of Oil Price and Production Technology Shocks on Macroeconomic Variables by Designing a Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) Model. This Model Includes the Household, Firm, Oil, National Development Fund, Government, and Foreign Sectors and the Data of the Years 1352-1396 have been used to Estimate the Parameters. The Results have shown that Oil Price and Technological Shocks have a Positive and Significant Effect on Oil Investment, Employment, Consumption, Government Expenditure, and a Negative Effect on non-oil Investment and GDP. According to Negative Consequence of Oil Price and Technological Shocks on Macroeconomic Situation, Oil Revenue Weaken non-oil Sector. Contrary to Technological Sock, Oil Price Shock has a Negative Impact on Oil Production and Export. The Macroeconomics Mechanism explains that at First Steps Inflation Would Stable Due to the Inflow of Oil Revenues and Increased Imports but then it will Increase Due to High Liquidity.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Key Words: DSGE Model
 • Oil Industry
 • Technology Shock
 • Oil Price Shock
 • Macroeconomic Variables JEL Classification: O13
 • Q31
 • Q43

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1400
 • تاریخ دریافت: 05 شهریور 1399
 • تاریخ بازنگری: 04 آبان 1399
 • تاریخ پذیرش: 29 آذر 1399