کلیدواژه‌ها = ترجیح زمانی
تعداد مقالات: 1
1. نقدی بر توجیهات معاصر پیرامون تفاوت بهرۀ طبیعی از ربا در نگاه اندیشمندان اقتصاد اسلامی

دوره 1، شماره 1 (شماره پیاپی:1)، بهار و تابستان 1393، صفحه 49-80

رسول بخشی دستجردی؛ سیدعقیل حسینی؛ مهدی محمدی؛ عبدالمحمد کاشیان