کلیدواژه‌ها = بخش مسکن، الگوی FAVAR، تکانه نرخ ارز، اشتغال، اقتصاد بخشی. JEL: O18
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی اثر تکانه‌ رشد نرخ ارز بر اشتغال در بخش مسکن (مطالعه موردی شهر مشهد)

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-20

10.30465/ce.2021.6591

ملیحه حدادمقدم؛ پدرام داودی