کلیدواژه‌ها = ادوار تجاری
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر نامتقارن تکانه‌های مالی بر سطح قیمت‌ها در ادوار تجاری ایران

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 115-140

10.30465/ce.2020.5436

جواد طاهرپور؛ حسین توکلیان؛ صابر رشیدی


2. بررسی تأثیر ادوار تجاری بر سوددهی بانک‌های دولتی و خصوصی در ایران (طی دوره ۱۳۹۶-1384)

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 53-78

فهمیده قربانی؛ مصطفی دین محمدی؛ امیر جباری