کلیدواژه‌ها = Q25
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل وضعیت مصرف آب در صنایع استان یزد

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 175-193

10.30465/ce.2020.5427

حسن محبی؛ حبیب انصاری سامانی؛ مهدی حاج امینی