کلیدواژه‌ها = H11
بررسی اثر توسعه اقتصادی بر دموکراسی در چارچوب نظریه نوسازی

دوره 8، شماره 1 (شماره پیاپی:15)، خرداد 1400، صفحه 29-58

10.30465/ce.2021.6690

معصومه بشیریان؛ مسعود نیکو قدم؛ عبدالله خوشنودی


متغیرهای کلان اقتصادی و درآمد مالیاتی در اقتصاد ایران

دوره 6، شماره 2 (شماره پیاپی:12)، اسفند 1398، صفحه 255-285

10.30465/ce.2020.5421

جلال منتظری؛ احمد جعفری صمیمی