کلیدواژه‌ها = اقتصاد فرهنگ
تعداد مقالات: 2
1. برآورد جریمۀ درآمدی و تابع درآمد ازدست‌رفتۀ نویسندگان ادبی در ایران؛

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 119-132

10.30465/ce.2020.5972

حمیدرضا شش‌جوانی؛ اسمعیل کاووسی؛ عباسعلی قیومی


2. اقتصاد ترجمه: برآورد تابع درآمدی مترجمان ادبی ایران

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 121-140

10.30465/ce.2019.4925

لیلا میرصفیان؛ حسین پیرنجم الدین؛ داریوش نژادانصاری