کلیدواژه‌ها = J01
تعداد مقالات: 1
1. اقتصاد ترجمه: برآورد تابع درآمدی مترجمان ادبی ایران

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 121-140

10.30465/ce.2019.4925

لیلا میرصفیان؛ حسین پیرنجم الدین؛ داریوش نژادانصاری