کلیدواژه‌ها = تخصیص درآمد
اقتصاد اسلامی، تخصیص درآمد و رفتار مصرفی

دوره 1، شماره 1 (شماره پیاپی:1)، شهریور 1393، صفحه 133-159

سیدسجاد علم‌الهدی؛ عبدالعظیم آق آتابای