کلیدواژه‌ها = E31
تعداد مقالات: 4
1. تاثیر انتظارات تورمی برون‌یابانه بر تورم در اقتصاد ایران: رهیافت رگرسیون کوانتایل

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 343-364

10.30465/ce.2020.5978

حسین هرورانی؛ سعید فراهانی فرد؛ امید شریفی


3. تأثیر نامتقارن تکانه‌های مالی بر سطح قیمت‌ها در ادوار تجاری ایران

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 115-140

10.30465/ce.2020.5436

جواد طاهرپور؛ حسین توکلیان؛ صابر رشیدی


4. تحلیل بازار مسکن و پیش بینی قیمت آن تا سال 1405 (مطالعه موردی: شهر تهران)

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 79-103

سپیده حسن گودرزی؛ محمدرضا آرمان مهر