کلیدواژه‌ها = عدالت
تعداد مقالات: 2
1. تصمیمات توزیعی و ترجیحات اجتماعی: استخراج منحنی لورنز پیشنهادی (مطالعة موردی: دانشجویان دانشگاه مازندران)

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-31

حبیب انصاری سامانی؛ اسمعیل ابونوری؛ هادی کشاورز؛ ابراهیم زارع


2. درآمدی بر الگوی اسلامی توﺳﻌﮥ اقتصادی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-25

سیدمحمدرضا امیری طهرانی