کلیدواژه‌ها = G21
تعداد مقالات: 5
1. ریسک سیستمی و اثر آن بر ثبات بانکی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 225-241

10.30465/ce.2020.5977

ماندانا طاهری


5. بررسی تأثیر ادوار تجاری بر سوددهی بانک‌های دولتی و خصوصی در ایران (طی دوره ۱۳۹۶-1384)

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 53-78

فهمیده قربانی؛ مصطفی دین محمدی؛ امیر جباری