کلیدواژه‌ها = دموکراسی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تطبیقی سه چهرۀ عمدۀ لیبرالیسم در اقتصاد

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 91-111

عبداله قنبرلو


2. بررسی وزن‌‌دهی به آرا در نظریة رأی‌‌گیری با رویکرد اقتصاد تجربی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 53-84

محسن رنانی؛ نعمت‌‌اله اکبری؛ امیر جباری