نویسنده = صابر رشیدی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر نامتقارن تکانه‌های مالی بر سطح قیمت‌ها در ادوار تجاری ایران

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 115-140

10.30465/ce.2020.5436

جواد طاهرپور؛ حسین توکلیان؛ صابر رشیدی