نویسنده = جواد طاهرپور
تعداد مقالات: 4
1. اثر همه‌گیری ویروس کرونا بر بخش‌های اقتصاد ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1400

10.30465/ce.2021.6982

فاطمه رجبی؛ جواد طاهرپور؛ حجت الله میرزائی؛ حبیب سهیلی احمدی


2. اثرات شیوع ویروس کرونا بر بودجه دولت در سال 1399

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 181-221

10.30465/ce.2021.6303

جواد طاهرپور؛ حجت الله میرزائی؛ یونس خداپرست؛ صادق رضایی


3. بررسی سیکل‌های سیاسی بودجه‌های عمرانی در اقتصاد ایران

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 165-190

10.30465/ce.2020.5849

جواد طاهرپور؛ علی اصغر سالم؛ رضا همت


4. تأثیر نامتقارن تکانه‌های مالی بر سطح قیمت‌ها در ادوار تجاری ایران

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 115-140

10.30465/ce.2020.5436

جواد طاهرپور؛ حسین توکلیان؛ صابر رشیدی