نویسنده = عبدالله خوشنودی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثر توسعه اقتصادی بر دموکراسی در چارچوب نظریه نوسازی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 20-40

10.30465/ce.2021.6690

معصومه بشیریان؛ مسعود نیکو قدم؛ عبدالله خوشنودی


2. اثر بی‌ثباتی اقتصاد کلان بر توسعه اجتماعی در ایران

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 55-89

10.30465/ce.2020.5871

مجید دشتبان فاروجی؛ عبدالله خوشنودی؛ مسعود نیکو قدم