نویسنده = مسعود نیکو قدم
بررسی اثر توسعه اقتصادی بر دموکراسی در چارچوب نظریه نوسازی

دوره 8، شماره 1 (شماره پیاپی:15)، خرداد 1400، صفحه 29-58

10.30465/ce.2021.6690

معصومه بشیریان؛ مسعود نیکو قدم؛ عبدالله خوشنودی


اثر بی‌ثباتی اقتصاد کلان بر توسعه اجتماعی در ایران

دوره 7، شماره 1 (شماره پیاپی:13)، شهریور 1399، صفحه 55-89

10.30465/ce.2020.5871

مجید دشتبان فاروجی؛ عبدالله خوشنودی؛ مسعود نیکو قدم


اثر متقابل تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر روی رشد اقتصادی ایران

دوره 6، شماره 2 (شماره پیاپی:12)، اسفند 1398، صفحه 67-93

10.30465/ce.2020.5424

هاجر سازور؛ مسعود نیکو قدم؛ مجید دشتبان فاروجی