نویسنده = مهدی حاج امینی
شواهد تجربی در مورد اهمیت آزادی سیاسی برای آزادی اقتصادی چه می ‏گویند؟

دوره 10، 1 (شماره پیاپی 19)، فروردین 1402، صفحه 285-323

10.30465/ce.2023.43188.1836

عبدالمبین مرادی؛ مهدی حاج امینی؛ سید نظام الدین مکیان


نابرابری‏های فضاییِ قدرت سیاسی-اقتصادی: نگاهی دیگر به اقتصاد سیاسی ایران

دوره 8، شماره 1 (شماره پیاپی:15)، خرداد 1400، صفحه 147-189

10.30465/ce.2021.6976

ابوالفضل شاه محمدی مهرجردی؛ محمدعلی فیض پور؛ مهدی حاج امینی؛ محمد عابدی اردکانی


عملکرد سیستم مالی و رشد اقتصادی در ایران: برخی واقعیت‏های سبک‏ وار

دوره 7، شماره 2 (شماره پیاپی:14)، مهر 1399، صفحه 1-31

10.30465/ce.2020.6336

محمد علی ابوترابی؛ مهدی حاج امینی؛ سحر توحیدی


تحلیل وضعیت مصرف آب در صنایع استان یزد

دوره 6، شماره 2 (شماره پیاپی:12)، اسفند 1398، صفحه 175-193

10.30465/ce.2020.5427

حسن محبی؛ حبیب انصاری سامانی؛ مهدی حاج امینی