نویسنده = مهدی موحدی بکنظر
تعداد مقالات: 2
1. آیا مدل‏های اقتصاد کلان نیازمند بازسازی هستند؟ تحلیلی روش‏شناختی از ارتباط میان اقتصاد کلان و اقتصاد رفتاری

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 105-127

کاظم یاوری؛ محمد جواد رضائی؛ مهدی موحدی بکنظر


2. مقایسۀ پاسخ‏های نظری و نتایج تجربیِ تخصیص عایدی حاصل از بازی‏های همکارانه

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 117-134

قهرمان عبدلی؛ محمدجواد رضائی؛ مهدی موحدی بکنظر