مقایسه تأثیرپذیری قیمت گاز بازارهای آسیا و اروپا از قیمت نفت اوپک با تأکید برافزایش درآمدهای صادرات گاز ایران

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی علوم اقتصادی دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 استادیار دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

3 دانشیار دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

4 استادیار دانشکدهٔ اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

شناخت رفتار قیمتی میان نفت و گاز برای ایران به‌عنوان یک عضو مهم اوپک، حائز اهمیت ویژه‌ای در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی کشور است. پژوهش حاضر روابط بلندمدت و کوتاه‌مدت قیمت‌های این دو حامل انرژی را در بازارهای صادراتی موردبررسی قرار می­دهد و به‌طور دقیق‌تر بر مطالعه کنش و واکنش قیمت نفت اوپک باقیمت‌های گاز بازارهای آسیا و اروپا با استفاده از روش تصحیح خطای برداری (VECM) تمرکز می­نماید. یافته‌های پژوهش نشان ­می­دهد رابطه هم­انباشتگی و ارتباطی معنی‌دار میان قیمت­ گاز در بازارهای آسیا و اروپا و نفت اوپک در بلندمدت، برقرار است و هر انحراف از تعادل بلندمدت در این دو بازار به ترتیب با سرعت‌های 16/0 و 14/0 تصحیح می‌شود که این خود می‌تواند در جهت‌گیری‌های عمده صادرات گاز کشور، مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparatif Influecibility of European and Asian Gas market prices from OPEC Crude Oil price with Emphasis on Rising Iranian Gas Export Revenues

نویسندگان [English]

 • ali aghili Moghaddam 1
 • Ebrahim Abbassi 2
 • Shahriar Nessabian 3
 • Marjan Damankeshideh 4
چکیده [English]

Understanding the price behavior of oil and gas for Iran as an influential member of OPEC has particular importance in macroeconomic and business decision-making. The present study aimed to investigate the long-term and short-term relationships of oil and gas price behavior in two major export markets of Iran and their effect on each other
Because of the conditions in the gas sector, the price of Japanese imported gas can represent the Asian market, and in the EU market, the price of imported natural gas from Germany plays the same role, and in the oil sector, OPEC is also has major impact in the global oil market, this study examined the interaction of OPEC oil prices with Asian and European gas prices using the Vector Error Correction Method (VECM).
The findings show that there is a significant cointegration and relationship between gas prices in the Asian and European markets and OPEC oil in the long run, and any deviation from the long-run equilibrium in the Asian and European markets at rates of 0.16, And 0.13 is respectively corrected. This in turn can be exploited in major gas export trends in the country.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Gas Price
 • Oil Price
 • VECM
 • OPEC
 • Gas Export JEL: C32
 • C51
 • Q43
 • Q40