شروط مندرج در موافقت نامه های دو جانبه سرمایه گذاری جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله: علمی-ترویجی

نویسندگان

1 کارشناسی حقوق، گروه حقوق دانشگاه اصفهان

2 استادیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان

چکیده

امروزه سرمایه گذاری خارجی مستقیم از الزامات توسعه به خصوص در کشورهای در حال توسعه می باشد. به همین دلیل دولت ها همواره برای جذب سرمایه گذاری خارجی در تلاش و رقابت هستند. از ابزارهای جذب سرمایه خارجی، معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری است که در آنها مشوق ها و استانداردهای رفتاری مناسبی برای حمایت از سرمایه گذار خارجی در قبال مسائلی مانند عدم تبعیض، تضمین تعهدات، سلب مالکیت، انتقال عواید، مرجع حل و فصل اختلافات داده می شود. جمهوری اسلامی ایران در سال های اخیر تعداد 61 قانون موافقتنامه دوجانبه با حمایت متقابل از سرمایه گذاری خارجی کشورهای مختلف در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسانده است؛ در این تحقیق نظری که به روش کتابخانه ای نگارش شده است شروط اصلی مندرج در معاهدات دو جانبه سرمایه گذاری ایران با رویکرد به قالب کلی این معاهدات در سطح بین المللی مورد بررسی قرار می گیرد. و نتیجه گیری می شود که با توجه به کشورهای مختلف و هدف جذب سرمایه گذاری تا چه حد این معاهدات مناسبت دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey on the provisions of bilateral investment treaties of Islamic republic of Iran

نویسندگان [English]

  • mohammadjavad heydariandolatabadi 1
  • r m 2
1 k
2 d
چکیده [English]

Nowadays foreign direct investment is a requirement for development of economies especially for developing countries. For this reason governments often compete with each other in order to absorb more foreign capital. Bilateral investment treaties ratification is one of absorbing foreign capital tools which give suitable assurances and incentives to foreign investors against common risks threatening their investment such as discrimination and expropriation and etc. recently Islamic republic of Iran has ratified more than 60 bilateral investment treaties with different countries. In this research provisions of bilateral investment treaties of Iran with other countries has been studied and it is concluded that how they are reasonable and suitable with respect to different countries and the goal of investment absorbing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • investor
  • most favored nation treatment
  • national treatment
  • expropriation
  • umbrella clause
  • dispute resolution