بررسی رفتار غیرخطی نرخ ارز در ایران: شواهدی از الگوی مارکوف سوئیچینگ

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان

2 کارشناس ارشد برنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادی، دانشگاه ولی عصر رفسنجان

چکیده

نرخ ارز یکی از مهمترین متغیرهای کلیدی و مهم اقتصادی است که می‌تواند با تاثیر بر وضعیت تجارت خارجی و ترازپرداخت‌ها، تاثیراتی بر وضعیت تولید، تورم، اشتغال و سایر متغیرهای اقتصاد کلان بگذارد، بر این اساس مقاله حاضر به مدلسازی نرخ ارز در ایران با استفاده از مدل غیرخطی مارکف-سوئیچینگ (Markov Switching) می‌پردازد. داده‌های کاربردی در این مقاله شامل نرخ ارز در سال 1396-1338 است. یکی از دلایل مهم استفاده مدل مارکوف-سوییچینگ، این است که نرخ ارز یک سری زمانی غیرخطی است که در طی چند سال مورد مطالعه دارای نوسانات مختلفی است، به طور کلی نتایج مدل مارکف-سوئیچینگ نشان می‌دهد نرخ ارز رفتاری غیرخطی و نامتقارنی در ایران دارد و نرخ ارز در سه رژیم مختلف، رفتار متفاوتی برجای می‏گذارد و رفتار نرخ ارز در سه رژیم مورد نظر وابسته به دوره قرارگیری در آن بوده و این برای سیاستگذاری اقتصاد در حوزه نرخ ارز می‏تواند حائز اهمیت باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Nonlinear Exchange Rate Behavior in Iran: Evidence from Markov Switching Model

نویسندگان [English]

  • moslem ansarinasab 1
  • z m 2
1 v
2 k
چکیده [English]

The exchange rate is one of the most important key economic variables that can affect the Impressive of production, inflation, employment and other macroeconomic variables through affecting the state of foreign trade and balance of payments. Accordingly, the present paper deals with the exchange rate modeling in Iran using the Markov Switching Nonlinear Model. The data used in this article are the exchange rate data for the year 1396-1986. One of the important reasons for using the Markov-Switching model is that the exchange rate is a nonlinear time series that has various shocks and fluctuations over the years studied. In general, the results of Markov-switching model show that exchange rate has non-linear and asymmetric behavior in Iran and exchange rate in three different regimes exhibits different behavior and exchange rate behavior in three regimes depends on its period and this can be very important for currency policy making.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Forecast exchange rate
  • Exchange Rate Modeling
  • Nonlinear Models
  • Markov Switching Model
  • Iranian economy. JEL classification: C15
  • F31
  • G17
  • C58